مدیركل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت: ۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری می باشند، سفارش های لازم برای جلوگیری از سرطان

آنی غذا: مدیركل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت اعلام نمود كه۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری می باشند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر افشین استوار همزمان با پویش ملی مبارزه با سرطان اظهار داشت: در سال های اخیر بروز سرطان در سراسر جهان و همین طور ایران رو به افزایش بوده است كه البته مهمترین دلیلش افزایش سن جمعیت و افزایش امید به زندگی بوده اما دو دلیل عمده دیگر هم در این زمینه به شیوه زندگی نامناسب و عوامل محیطی بر می گردد.
وی ادامه داد: هر چند بروز سرطان در ایران كمتر از متوسط جهانی است اما با عنایت به روند رو به افزایش این بیماری، باید برنامه داشت.
دكتر استوار اظهار داشت: تردیدی نیست كه بهترین راه برای مقابله با چنین روندی، مشاركت فعالانه سیاستگذاران مختلف در حوزه سلامت و خارج از آن و حضور همیشگی مردم است.
وی افزود: مردم با اتخاذ روش های خودمراقبتی باید محافظ خود در مقابل عوامل خطر بیماری ها باشند، از دیگر سو مسئولان باز وظیفه دارند ضمن آموزش نظام مند شیوه های خود مراقبتی و نمایش خدمات مناسب فردی برای كنترل عوامل خطر، از احداث عوامل خطر جلوگیری و مردم را در مقابل آنها محافظت و حمایت كنند.
طبق گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، استوار بیان داشت: ۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری است و با رعایت مواردی همچون پرهیز از مصرف دخانیات، فعالیت بدنی منظم، ایده آل نگهداشتن وزن بدن، تغذیه سالم، محافظت در مقابل عفونت ها، محافظت از پوست، رعایت اصول ایمنی در منزل و محیط كار، رعایت سلامت روانی و معنوی زندگی، رعایت سلامت زندگی اجتماعی و بازگشت به پزشك در صورت دارا بودن علایم آگهی دهنده سرطان و فراموشی باورهای نادرست به این مهم دست یافت.