توسط دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛ دو برند متخلف غذایی شناسایی شدند

آنی غذا: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، نسبت به كشف و برخورد با دو برند متخلف غذایی اقدام نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، بازرسان واحد اطلاع رسانی و رسیدگی به شكایات دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، «قند آقا میر» را به سبب جعل پروانه ساخت و آب نبات «lollipop» را به سبب نداشتن پروانه ساخت معتبر، كشف و گزارش تخلف را به سازمان غذا و دارو نمایش كردند. سازمان غذا و دارو طبق گزارش این معاونت، دستور جمع آوری محصولات را صادر كرد. بازرسان معاونت های غذا و دارو و بهداشت دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور ملزم به جمع آوری سریع این اقلام از سطح عرضه به هنگام مشاهده هستند.