محققان سوئدی پی بردند؛ سبزیجات پهن برگ از بیماری كبدچرب پیشگیری می كنند

به گزارش آنی غذا مطالعات محققان نشان داده است مصرف سهم زیادی از سبزیجات پهن برگ در روز باعث كاهش ریسك مبتلا شدن به بیماری كبدچرب می گردد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، بیماری كبدچرب بیماری شایع كبدی است و مهم ترین علت آن، اضافه وزن و مصرف زیاد الكل است.
سبزیجات پهن برگ حاوی نیترات معدنی است كه می تواند به جلوگیری از تجمع چربی در كبد كمك نماید.
«ماتیاس كارلستروم»، از موسسه كارولینسكا سوئد، در این باره می گوید: «زمانیكه ما به غذای موش های دارای رژیم غذایی پرچرب و پرقند غربی، نیترات رژیمی اضافه كردیم، شاهد میزان بسیار كمتر چربی در كبد بودیم.»
یافته ها نشان داد كه مصرف بیشتر میوه و سبزیجات دارای تاثیر سودمندی بر عملكرد قلب و عروق و بر دیابت است.
همچنین میوه و سبزیجات منجر به كاهش فشارخون بالا و بهبود انسولین و هموستاز گلوكز در موش های مبتلا به دیابت نوع۲ شد.
به گفته محققان، نتایج این تحقیق می تواند منجر به توسعه شیوه های جدید دارویی و تغذیه ای در درمان كبد چرب شود.