رئیس سازمان غذا و دارو مطرح كرد؛ ماجرای ذرت دامی در اسنك های پف شده چگونه لو رفت

آنی غذا: رئیس سازمان غذا و دارو، ماجرای استفاده از ذرت دامی در تولید اسنك های پف شده را بازگو كرد.
غلامرضا اصغری، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص اینكه تخلف دو شركت معروف غذایی كه از ذرت دامی در تولید اسنك های پف شده، بهره برده بودند، چگونه لو رفت، گفت؛ اخبار این تخلف از داخل شركت های متخلف به ما گزارش شده است.وی با اشاره به تخلف مسئول فنی كارخانه، اظهارداشت: اخبار این تخلف توسط افرادی از داخل همین شركت ها به سازمان غذا و دارو داده شده كه نسبت به چنین كارهایی احساس مسئولیت می كنند. اصغری در ارتباط با قصور مسئول فنی كارخانجات متخلف اظهار داشت: فردی كه این مسئولیت را قبول می كند، كار خودش را درست انجام دهد. حقوق گرفتن از كارفرما، دلیل نمی گردد كه تخلف و قصور كند.وی در ارتباط با برخورد با چنین تخلفی توسط دو شركت غذایی اضافه كرد: پرونده قضائی شده است.رئیس سازمان غذا و دارو، از مسئول فنی بعنوان تنها اهرم نظارت بر تولید فرآورده های غذایی یاد كرد و اظهار داشت: البته نظارت های ادواری داریم اما خیلی گسترده نیست.