یافته های محقق ایرانی ساكن آمریكا؛ تركیبات قهوه به مقابله با پاركیسنون كمك می كنند

به گزارش آنی غذا محققان دریافتند دو تركیب موجود در قهوه همانند یك عامل درمانی در مقابله با بیماری پاركینسون و دمانس بدن لووی عمل می كند.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، بیماری پاركینسون و دمانس بدن لووی دو بیماری پیشرونده و هم اكنون غیرقابل درمان هستند كه به علت زوال مغز تولید می شوند.
محققان دانشگاه راتگرز نیوجرزی آمریكا دریافتند كافئین موجود در قهوه همراه با تریكب دیگر موجود در رویه دانه قهوه باعث كاهش روند زوال عقل در موش ها می گردد.
طبق نتایج مشخص شده است كه تركیب جدید دانه قهوه موسوم به EHT (Eicosanoyl-۵-hydroxytryptamide) باعث حفاظت از مغز موش ها در مقابل تجمع غیرعادی پروتئین در رابطه با بیماری پاركینسون و دمانس بدن لووی شد.
دمانس بدن لووی، دومین نوع شایع زوال عقل پس از بیماری آلزایمر است.
«مارال مرادیان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: « EHT تركیبی موجود در انواع مختلف قهوه است كه به مقادیر مختلف در هر نوع قهوه وجود دارد. مهم می باشد كه میزان مناسبی از این ماده مصرف شود چراكه مصرف نامتعادل آن، می تواند تاثیرات منفی برای سلامت به همراه داشته باشد.»
مطالعه قبلی نشان داده است كه نوشیدن قهوه می تواند باعث كاهش ریسك مبتلا شدن به بیماری پاركینسون شود.
مرادیان اذعان می كند: «تحقیقات بعدی برای تعیین میزان و نسبت مناسب این تركیب و كافئین موردنیاز برای تاثیر حفاظتی آن در مقابل ه با بیماری پاركینسون در افراد ضروری می باشد.»