اتلاف مواد غذایی بزرگ ترین تهدید امنیت غذایی در كشور

آنی غذا: عضو هیات مدیره انجمن تغذیه ایران با تاكید بر آگهی نسبت به اینكه ضایعات و اتلاف مواد غذایی و برخی الگوهای غذایی، كمبود منابع آبی كشور را تشدید می كند، اظهار داشت: این مسئله ضمن تهدید جدی امنیت غذایی، كشور را بیشتر خشك كرده و تبعات جبران ناپذیر اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.

دكتر علی میلانی بناب در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به اهمیت و ارزش مواد غذایی و تعبیرهایی كه از گذشته درباره بركت نان و غذا در فرهنگ ما جاری بوده، اظهار نمود: این تعبیر از نان و غذا باز مانند خیلی از ارزش های غالب اجتماعی در طول سال ها متحول شده و ایران را به یكی از كشورهای با ضایعات و اتلاف بالای مواد غذایی تبدیل نموده است.

برابری میزان دورریز مواد غذایی ایرانی ها با مواد غذایی وارداتی

وی با اشاره به اینكه متاسفانه برخی سال ها میزان دور ریز غذای ما ایرانی ها با میزان مواد غذایی وارد شده به كشور برابر است، اظهار داشت: بعنوان مثال، فقط در مورد گندم این ضایعات برابر ۴ میلیون تن در سال است؛ كه به عبارتی برابر مقدار گندم وارداتی، ضایعات و دور ریز گندم، آرد و نان در كشور داریم. در شرایط كنونی این مسئله ضربه ای بزرگ به اقتصاد و محیط زیست و همین طور در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی كشور به حساب می آید.

هدررفت سالانه ۳۵ هزار میلیارد لیتر آب با اتلاف و ضایعات مواد غذایی در كشور

این متخصص سیاست های غذا و تغذیه، اضافه كرد: اما اگر از زاویه ای دیگر به این سوژه نگاه نماییم، برای تولید مواد غذایی مقدار قابل ملاحظه ای منابع آبی صرف میگردد و اتلاف و ضایعات مواد غذایی اساسا به مدلول هدررفت آب باز می باشد؛ به گونه ای كه فقط به واسطه ضایعات و اتلاف گندم در كشور، در سال ۵ میلیارد و ۲۰۰میلیون لیتر آب هدر می رود. در این میان اگر ۳۵ میلیون تن محصولات كشاورزی كه هر سال در ایران اتلاف میگردد را در نظر بگیریم، با احتساب اینكه برای تولید هر كیلوگرم از این محصولات به صورت متوسط یك متر مكعب آب صرف می شود، سالانه ۳۵ هزار میلیارد لیتر آب با اتلاف و ضایعات مواد غذایی هدر می دهیم.

وی با اشاره به سایر جوانب این فاجعه، اظهار نمود: عمق این فاجعه زمانی بیشتر آشكار میگردد كه سوء تغذیه هنوز در خیلی از نقاط كشور مشاهده میگردد و غذایی كه می تواند برای بسیاری حیاتی باشد، به واسطه این ضایعات و اتلاف از میان می رود و از سویی با كاهش منابع آب برای تولید مواد غذایی، هر روز خیلی از خانوارهایی كه معیشت آنها با كشاورزی تأمین میگردد را با فقر روبرو می كند.

ضرورت تغییر الگوهای غذایی غالب به سمت حفظ پایدار محیط زیست

میلانی با اشاره به اینكه برای حفظ و صیانت از محیط زیست باید به غذا به گونه ای دیگر بنگریم، اظهار داشت: باید پا را فراتر از كاهش ضایعات و اتلاف مواد غذایی نهاده و الگوهای غذایی غالب را باز به سمت حفظ پایدار محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی سوق دهیم.

جایگزین كردن منابع پروتئینی گیاهی با پروتئین های حیوانی

عضو هیات مدیره انجمن تغذیه ایران، جایگزین كردن منابع پروتئینی گیاهی با پروتئین های حیوانی در سبد غذایی خانوار را یكی از راهكارهای موثر دانست و اضافه كرد: با این روش ضمن آنكه منابع آب كمتر مورد استفاده قرار می گیرد، در عین حال سلامت عمومی باز ارتقاء پیدا می كند.

مصرف پایین سبزی ها و حبوبات اصلی ترین عامل تغذیه ای مرگ و میر در كشور

میلانی درانتها صحبت هایش اظهار داشت: حدودا برای تولید حبوبات یك دهم گوشت قرمز آب مصرف می شود، ضمن آنكه مصرف پروتئین های گیاهی از شیوع خیلی از بیماری های مزمن شایع در كشور جلوگیری می كند. لازم به ذكر است كه مصرف پایین سبزی ها و حبوبات، اصلی ترین عامل تغذیه ای مرگ و میر در كشور به حساب می آید و افزایش سرانه مصرف این مواد غذایی می تواند سلامت تغذیه ای را هر چه بیشتر در كشور ارتقاء دهد.