ویدئو، تازه ترین فناوری مورد استفاده در پزشكی و جراحی

آنی غذا: فناوری «واقعیت افزوده» اخیرا در اروپا در بعضی جراحی ها مورد استفاده قرار گرفته است؛ اقدامی كه می تواند جان بیماران را در اتاق عمل نجات بدهد. محققان اروپایی مشغول طراحی گونه ای از فناوری هستند كه دستان جراح را حین عمل های جراحی ظریف و پیچیده هدایت می كند و اطلاعات باارزشی را در زمان واقعی در اختیار پزشك قرار می دهد. آینده پزشكی بیشتر از بیش به سمت فناوری های پیشرفته حركت می كند و «واقعیت افزوده» مقرر است تحولی بزرگ در اتاق عمل جراحی بوجود آورد.
بازتدوین: جواد علیزاده