انتخاب ایران به ریاست كنفرانس اعضای معاهده جهانی مقابله با دخانیات

آنی غذا: بنا بر تصمیم كشورهای عضو معاهده جهانی مقابله با دخانیات در ژنو، جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس نهمین كنفرانس دولت های عضو این معاهده انتخاب گردید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، این تصمیم در جریان هشتمین كنفرانس اعضای كنوانسیون چارچوب كنترل دخانیات كه از ۹ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷ در ژنو برگزار شده بود، اتخاذ شد و طی آن جمهوری اسلامی ایران با اجماع بعنوان رییس نهمین كنفرانس اعضای كنوانسیون كنترل دخانیات انتخاب گردید.
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال ریاست این كنفرانس را عهده دار خواهد شد. كنفرانس نهم در اكتبر ۲۰۲۰ در لاهه هلند برگزار می گردد.
شایان ذكر است كنوانسیون چارچوب كنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت كه در سال ۲۰۰۳ تدوین شد، نخستین معاهده ای است كه تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت مورد مذاكره قرار گرفته و برحق همه افراد برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشتی تاكید دارد. این معاهده از سال ۲۰۰۵ اجرایی گردید و هم اكنون ۱۶۸ كشور در آن عضویت دارند.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به عضویت این كنوانسیون در آمد و خصوصا در قالب گروه منطقه مدیترانه شرقی در فعالیت های آن مشاركت فعال داشته است.
این معاهده در پاسخ به فراگیر شدن و گسترش اپیدمی دخانیات در جهان بوجود آمد و هدف آن كاهش تقاضا برای مصرف فرآورده های دخانی و محافظت از سلامت همگانی با استفاده از اعمال محدودیت های قانونی در ارتباط با مصرف دخانیات و آموزش و افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مضرات استفاده از دخانیات می باشد.