مدارك لازم جهت دریافت هزینه درمان از بیمه سلامت

به گزارش آنی غذا مسئول گروه تجهیزات پزشكی سازمان بیمه سلامت درباره مدارك مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان خدمات بستری، لوازم ‏و پروتزهای مصرفی توضیح داد.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، امیر ندرلو درباره برخی مدارك مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان خدمات بستری، لوازم و ‏پروتزهای مصرفی از واحد خسارات متفرقه سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: تصویر صفحه اول دفترچه بیمه معتبر بیمار، اصل ‏صورت حساب بیمارستان و ضمایم مرتبط همچون این مدارك است.‏
وی ادامه داد: اگر بیمه شده ای در بیمارستان های دولتی طرف قرارداد كه طرح تحول سلامت (بیمارستان های غیر دانشگاهی) در آن ها ‏اجرا نمی گردد، بستری شد و پروتز خویش را به صورت آزاد تهیه كرد، فتوكپی صورت حساب بیمارستان، اصل فاكتور خرید پروتز به ‏همراه تایید پزشك جراح، مسئول اتاق عمل و نماینده بیمه را باید برای دریافت هزینه تحویل دهد.‏
ندرلو درمورد بیماران فوت شده هم تصریح كرد: وكیل انتخابی وراث بیماران فوتی، می تواند نسبت به دریافت خسارت اقدام نماید.‏
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی در پاسخ به این سوال كه اسناد خسارت متفرقه به صورت عادی تا چه مدت قابل پرداخت می باشد، اظهار داشت: اسناد موسسات غیر طرف ‏قرارداد (خسارت متفرقه) حداكثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص قابل پذیرش است.‏
مسئول گروه تجهیزات پزشكی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: جهت رفاه بیمه شدگان و كاهش پرداخت از جیب آنان رقمی بالغ بر ۲ هزار ‏میلیارد ریال در سال ۹۶ با استفاده از خسارت متفرقه پرداخت شده است. همینطور حدود ۱۲ هزار دستگاه سمعك به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و ۵۰ هزار عدد از انواع محصولات استومی بالغ بر ۵ میلیارد ریال به بیمه شدگان محترم پرداخت گردید.‏