با هدف كاهش آسیب های اجتماعی و افزایش مهارت ها زندگی؛ عروسک نمایشی نه نولا فرا می رسد

آنی غذا: اصفهان با هدف یاددهی مهارت « نه گفتن» به کودکان و نوجوانان، عروسک «نه نولا» طراحی و به نمایش درآمد.

«نه گفتن» مهارتی است که اگر نداشته باشیم، شاید مجبور به تحمل دردسرهای کوچکی در زندگی مان شویم. اما داستان نداشتن این مهارت همیشه هم به اتفاقات جزئی منتهی نمی گردد. نداشتن توانایی «نه گفتن» گاهی برای ما، برای کودکان و برای نوجوانان ما نتایج فاجعه بارتری خواهد داشت که ممکنست زندگی ها را از میان ببرد و جبران پذیر نباشند.

بر اساس ضرورت یادگیری این مهارت و توانایی های مشابه آن مرکز آفرینش های هنری اصفهان با همکاری تعدادی از مربیان و کارشناسان حوزه‌ی لطمه های اجتماعی و مهارت های زندگی عروسکی را موسوم به «نه نولا» طراحی نموده است. تولد این عروسک که مقرر است به مخاطبان خود مهارت اجتماعی «نه گفتن» را یاد بدهد، به همراه نگارش یک متن نمایشی بوده است.

رونمایی از «نه نولا» و اجرای نمایش آن در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳ و در مجتمع فرهنگی ـ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برای نخستین بار رخ داد. اما این نمایش که از جنبه‌ی تربیتی عروسک ها بهره می برد، از این پس تا انتهای سال ۱۴۰۳ در نقاط مختلف شهر و استان اصفهان اجرا خواهد داشت. این نمایش که در اولین اجرای خود مورد استقبال قرار گرفته است؛ با همان اهداف تربیتی و آموزشی و با عنوان «پیک امید» در مناطق محروم سرتاسر اصفهان نیز به اجرا در خواهد آمد.

اتنهای پیام

منبع: