تغییر در راس سازمان نظام پرستاری

به گزارش آنی غذا، به دنبال استعفای جهانپور از ریاست کل سازمان نظام پرستاری و پذیرش این استعفا از جانب شورای عالی نظام پرستاری، با رای اکثریت اعضای شورای عالی، احمد نجاتیان بعنوان رئیس کل جدید سازمان نظام پرستاری انتخاب گردید.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، محمدتقی جهانپور با نگارش نامه ای به رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری از سمت ریاست کل سازمان نظام پرستاری استعفا داد. وی در این نامه خطاب به دکتر زمان زاده، رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری نوشت: « احتراما، با تشکر از اعتماد جنابعالی و سایر اعضای محترم ششمین دوره شورایعالی سازمان نظام پرستاری به اینجانب و انتخاب بنده بعنوان رئیس کل سازمان در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۲ بدینوسیله اعلام می دارم اینجانب به علت مشکلات شخصی و خانوادگی قادر به ادامه همکاری پس از تاریخ۱۰ تیر ۱۴۰۳ بعنوان رئیس کل سازمان نبوده و استعفای خویش را اعلام می دارم.»

به دنبال این نامه، اعضای شورایعالی با قدردانی از زحمات محمد تقی جهانپور با استعفای وی موافقت نموده و بعد از آن با رای خود دکتر احمد نجاتیان را بعنوان رئیس کل سازمان نظام پرستاری انتخاب کردند.

همچنین رئیس جدید سازمان نظام پرستاری طی حکمی، محمدتقی جهان پور را بعنوان قائم مقام خود منصورب کرد. در متن انتصاب محمد تقی جهان پور آمده است: « با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه مدیریت پرستاری کشور، به باعث این حکم جنابعالی، به عنوان؛ قائم مقام رئیس کل سازمان نظام پرستاری منصوب می شوید. امیدوارم در سایر توجهات حضرت حق و با همکاری سایر مدیران سازمان در جهت تحقق اهداف عالی سازمان نظام پرستاری در زمینه ارتقاء سلامت مردم، کیفیت مراقبت های پرستاری و حفظ حقوق مادی و معنوی جامعه پرستاری موفق و موید باشید.»