این افراد به بیماری قلبی مبتلا می شوند

آنی غذا: خراسان رضوی نتایج تحقیقات نشان می دهد، افرادی که نسبت به دیگران خصومت دارند و بدبین هستند در معرض خطر مبتلاشدن به مشکلات قلبی قرار دارند و این خصوصیات اخلاقی خطر مبتلاشدن به این بیماری را می افزایند.
به نقل از هلث، افراد بدبین تمایل به بی اعتمادی به ماهیت و انگیزه های دیگران دارند و معتقدند که انگیزه آنان فقط منافع شخصی است. بدگمانی با بدبینی و تحقیر آمیز بودن نیز مرتبط می باشد. در صورتیکه مدت هاست خصومت با مشکلات قلبی مرتبط شده است اما این پژوهش یکی از نخستین تحقیقاتی است که آنرا با بدبینی مرتبط می کند.
پژوهش فعلی شامل ۱۹۶ نفر بود و سه نوع خصومت از نظر عاطفی، رفتاری و شناختی را مورد بررسی قرار داد.
محقق ارشد این تحقیق، الکساندرا تی تایرا اظهار داشت: خصومت با بدگمانی، بیشتر جنبه شناختی دارد و شامل باورها، افکار و نگرش های منفی در مورد انگیزه ها، مقاصد و قابل اعتماد بودن دیگران است، بدین سبب می توان آنرا بدگمانی، عدم اعتماد یا باورهای بدبینانه نسبت به دیگران در نظر گرفت.
این یافته ها نشان می دهند که تمایل بیشتر به درگیر شدن در خصومت همراه با بدگمانی که بنظر می رسد به فضای سیاسی و بهداشتی امروز بسیار مرتبط می باشد می تواند نه فقط برای پاسخ های کوتاه مدت استرس، بلکه برای سلامت بلندمدت ما نیز مضر باشد.
در این بین، خصومت رفتاری بصورت پرخاشگری کلامی یا فیزیکی و خصومت عاطفی بصورت خشم مزمن ظاهر می شود. در وضعیت سالم، افراد به عوامل استرس زا عادت می کنند و با آنها سازگار می شوند.
تایرا توضیح داد که اساسا، وقتی چندین بار در معرض یک چیز قرار می گیرید، تازگی آن مورد از بین می رود و به اندازه دفعه اول واکنش بزرگی در مقابل آن نشان نخواهید داد.
وی ادامه داد: این رفتار، پاسخی سالم می باشد اما نتایج پژوهش ما نشان میدهد که تمایل بیشتر به خصومت همراه با بدگمانی ممکنست از این کاهش پاسخ در طول زمان جلوگیری یا آنرا مهار کند. به عبارت دیگر، سیستم قلبی عروقی به یک استرس زا دوم نیز مانند اولی پاسخ می دهد که رفتاری ناسالم می باشد برای اینکه به مرور زمان بر سیستم قلبی عروقی ما فشار بیشتری وارد میکند.
به افراد شرکت کننده در این مطالعه آزمون های شخصیتی همراه با آزمون پاسخ به استرس آنان داده شد. نتایج نشان داد که نه خصومت عاطفی و نه رفتاری با پاسخ استرس بالاتر مرتبط نیست.
وی می گوید: این مورد به این معنا نیست که خصومت عاطفی و رفتاری برای شما بد نیست، فقط ممکنست از طرق دیگری بر سلامت یا رفاه شما تاثیر بگذارد، با این وجود، افرادی که خصومت به همراه بدبینی بیشتری داشتند، پاسخ استرس بالا و پایداری نشان دادند.
وی ادامه داد: امیدوار هستم که نتایج پژوهش فعلی آگاهی در مورد نتایج بالقوه بدبینی برای سلامتی را افزایش دهد.
شاید دفعه بعد که فردی درباره ی انگیزه ها، مقاصد یا قابل اعتماد بودن بهترین دوست خود، یک همکار یا حتی یک سیاست مدار فکری منفی کند، باردیگر در مورد این دیدگاه بیاندیشد.
نتایج این پژوهش در نشریه Psychophysiology انتشار یافته است.