اثرات مثبت بازگشایی مدارس در ایجاد سبک زندگی سالم برای کودکان و نوجوانان

داده های یک مطالعه جدید نشان داده است که در صورت بازگشایی مدارس، نوجوانان میزان و الگوی منظم، مناسب و سفارش شده خواب را خواهند داشت.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بازگشایی مدارس امکان دارد تأثیر مثبت ناخواسته ای را بر سبک زندگی دانش آموزان داشته باشد چونکه یک مطالعه جدید نشان داده است که در صورت بازگشایی مدارس، تعداد بیشتری از نوجوانان از مقدار سفارش شده و مناسب خواب بهره مند خواهند شد.
به قول محققان، داشتن عادات خواب بهتر می تواند به کاهش استرس نوجوانان و بهبود توانایی آنها برای مقابله با شرایط بحرانی در زندگیشان کمک نماید.
یافته های جدید نشان داد که حذف رفت و آمد صبحگاهی، تاخیر در شروع و لغو فعالیتهای فوق برنامه در مدارس به نوجوانان امکان می دهد تا یک “ریتم بیولوژیکی تاخیری” یا تمایل طبیعی برای دیرتر بیدار شدن و دیرتر خوابیدن در شب را دنبال کنند.
بر مبنای مطالعه ای که در مجله روانپزشکی کودکان و نوجوانان انتشار یافت، دو گروه از نوجوانان کانادایی در دو بازه زمانی مختلف سال قبل در دوران پاندمی کووید۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، زمان اول از ۱۵ ژانویه تا ۱۳ مارچ و زمان دوم از ۱۵ مه تا ۳۰ ژوئن.
محققان دریافتند که در طول همه گیری ویروس کرونا، زمان بیداری و خواب نوجوانان حدود دو ساعت دیرتر شده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از پایگاه خبری تایمز نَو نیوز، به قول یکی از محققان، مدت زمان خواب کوتاه تر و میزان بیشتر هیجانات هنگام خواب، با سطوح بالاتر استرس مرتبط می باشد در حالیکه خواب طولانی تر و سطح هیجان پایین هنگام خواب با کاهش استرس ارتباط دارد.

منبع: