رئیس سازمان غذا و دارو عنوان كرد؛ محدودیت واردات مكمل های دارای تولید مشابه در كشور

آنی غذا: معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، از اعمال محدودیت برای واردات مكمل های دارای تولید مشابه در كشور اطلاع داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، دكتر غلامرضا اصغری روز سه شنبه در ششمین همایش مكمل های غذایی و رژیمی كه در هتل المپیك تهران در حال برگزاری است، با اشاره به ظرفیت بالای كشور در حوزه تولید و صادرات مكمل های غذایی و رژیمی و همینطور فرآورده های طبیعی، اظهار داشت: خوشبختانه سواد سلامت مردم ارتقاء یافته و این مورد سبب می گردد با آگاهی بهتری، مكمل های مورد نیازشان را تامین و مصرف كنند. وی با اشاره به موفقیت های كشور در زمینه توسعه كمی و كیفی تولید مكمل از محدودیت واردات مكمل های دارای تولید مشابه اطلاع داد و اضافه كرد: سازمان غذا و دارو برای هرگونه پشتیبانی از تولید داخلی از دارو تا فرآورده های طبیعی و سنتی آمادگی داشته و طبق تجارب و سوابق موجود و با لحاظ كردن توان داخلی قسمت اعظم تولید مكمل های غذایی، رژیمی و ورزشی در داخل كشور با ایمنی، سلامت و اثربخشی بالا قابل تولید است، چنانكه در موارد زیادی این مورد عملیاتی شده و در آینده توسعه خواهد یافت.