سمیعی عنوان كرد؛ تقلب در موادغذایی گران قیمت و کمیاب بیشتر است

به گزارش آنی غذا، معاون اداره کل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به پیچیدگی های تقلب در حوزه غذا، اظهار داشت: تقلب بیشتر در مواد غذایی گران قیمت و کمیاب مشاهده می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، هاله سمیعی اظهار نمود: نظارت کافی و صحیح به فرایند از مزرعه تا سفره یا به تعبیر عده ای از مزرعه تا قاشق می تواند از گسترش تقلب های غذایی کم کند و این موضوعی است که وظیفه سازمان غذا و دارو و اداره کل فراورده های غذایی را مهم و استراتژیک جلوه می دهد. وی ضمن اشاره به این که تقلب و سواستفاده همواره در حوزه غذا وجود دارد، اضافه کرد: سودجویان با تغییر در ماهیت شکلی یا محتوایی فرآورده های ارزان قیمت، آنها را با قیمت بالا به مصرف کننده می فروشند. سمیعی با اشاره به اینکه احتمال تقلب برای یک ماده غذایی گران قیمت یا یک ماده غذایی کمیاب و دور از دسترس بیشتر مطرح است، افزود: برخی افراد ادعاهایی برای محصول خود مطرح می کنند در حالیکه امکان دارد ادعاها واقعی نباشد، بنابراین برای آنکه ادعاها را به نتیجه قابل پذیرش در ذهن مردم برسانند، از موادی که اطلاعات آن در برچسب بسته بندی دیده نمی گردد، استفاده می نمایند و همین موارد باعث عوارض برای مصرف کنندگان این محصولات می شود. به نقل از ایشان، با اینکه کم فروشی در عرصه تولید غذا در سطح های مختلف آن محدود به یک کشور یا شرایط اقتصادی و اجتماعی و محدود به برهه زمانی خاصی هم نیست؛ اما باید در مورد تقلبات غذایی بموقع وارد عمل شویم و اجازه ندهیم این معضل به روند عادی و فراگیر بدل شود، ازاین رو هر چه در معیارهایمان جدی باشیم و تشویق و تنبیه ها منطبق با ضوابط و قانون باشد تقلب اساسا کم و کمتر می شود.

منبع: