گزارش دولت آمریكا؛ ادامه افزایش مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی در آمریکا

آنی غذا: داده های جدید دولت آمریکا نشان میدهد که مرگ و میر ناشی از الکل در سال های اخیر به شدت روند صعودی داشته و در زنان بمراتب بیش از مردان بوده است.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیش گیری از بیماریها آمریکا، بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ (آخرین آمار موجود)، میانگین تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از اندازه الکل در این کشور از بیش از ۴۰ هزار مورد [۲۹ ٪] بالا رفته و به ۱۷۸ هزار مورد در سال بالا رفته است.
به گفته نویسندگان این گزارش، در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بطور متوسط ۴۸۸ آمریکایی هر روز در اثر نوشیدن بیش از اندازه الکل فوت کرده است.
به نظر می رسد میزان افزایش درحال تسریع است: بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹، مرگ و میرهای ناشی از الکل ۵ ٪ بالا رفته است، اما بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ این میزان ۲۳ ٪ صعود داشته است.
محققان دریافتند که میزان مرگ و میر زنان در اثر نوشیدن بیش از اندازه الکل، سریع تر از مردان درحال افزایش است.
در طول دوره مطالعه، مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از اندازه الکل در میان زنان حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است، درحالیکه حدود ۲۷ درصد افزایش در میان مردان گزارش شده است.
به گفته پژوهشگران، ممکنست عوامل بی شماری در این روند افزایشی مقصر باشد، همچون گسترش دسترسی به الکل (به عنوان مثال، تحویل درب خانه) که در هنگام پاندمی کووید شروع شد.
محققان هشدار می دهند که این افزایش برای آینده خوب نیست.
محققان معتقدند افزایش مالیات بر الکل و کاهش تعداد فروشگاه های دارای مجوز برای انواع مشروبات الکلی می تواند کمک نماید.

منبع: