رییس اداره مامایی وزارت بهداشت مطرح كرد اجرای برنامه های توانمندسازی ماماها

به گزارش آنی غذا، خراسان شمالی رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از دغدغه های ما توانمندسازی ماماها است که این برنامه اجرایی می شود.
دکتر فرح بابایی در حاشیه کنگره بین المللی جمعیت پایدار در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن اشاره به این که طبق شواهد بین المللی ماماها می توانند در ۵۴ شاخص بهداشتی اثرگذار باشند، اظهار نمود: این امر اهمیت حرفه مامایی را نشان داده است.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا برای ارائه ی خدمت بهتر و ایمن تر برنامه توانمندسازی ماماها را انجام دهیم تا بانوان با رضایت بهتر به منازل خود بازگردند.
دکتر بابایی اضافه کرد: ماماها از خدمات سطح یک که بهداشت است تا سطح دو که درمان است در دورترین و صعب العبورترین مناطق کشور خدمات رسانی می کنند.
وی افزود: هم اکنون ماماها در خط اول ارائه ی خدمت به زنان هستند و دسترسی همه جانبه در همه سطوح سبب می شود که ضریب تاثیرگذاری همکاران و نفوذ خدمتی بسیار گسترده شود.
رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه حدود ۵۰ هزار ماما(به غیر از دانشجویان) در کشور مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: نیروی مامای جویای کار در کشور وجود دارد اما مجوزهایی استخدامی که از جانب سازمان برنامه ریزی صادر می شود مطابق نیازها نیست.