سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛ تولید ۷۰ میلیون قوطی شیرخشک با ارز ترجیحی

آنی غذا: به گزارش آنی غذا، سخنگوی وزارت بهداشت از تولید ۷۰ میلیون قوطی شیر خشک تا آخر سال در کشور اطلاع داد و اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی به شیرخشک مورد نیاز بر حسب تعداد قوطی تولیدی ادامه خواهد یافت.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، پدرام پاک آئین اضافه کرد: پنج شرکت داخلی تامین کننده شیر خشک عادی (رگولار) کشورند که برای تامین مواد اولیه این محصول ارز ترجیحی دریافت می کنند. سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: تولیدکنندگان ارز دریافتی را برای تامین مواد اولیه به یورو و بر حسب تعداد قوطی تولیدی دریافت می کنند. دستیار وزیر بهداشت با اعلان اینکه میزان تولید شیر خشک در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ میلیون قوطی خواهد بود، اضافه کرد: تدابیر لازم برای تامین ارز مورد نیاز این میزان شیر خشک اندیشیده شده و هم اکنون، همه شرکتها با حداکثر ظرفیت به تولید مشغولند؛ بدین سبب مشکلی از نظر کمبود شیر خشک عادی (رگولار) در کشور وجود ندارد. پاک آئین اضافه کرد: مواد اولیه شیر خشک موجود در بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده و با توجه اختلاف قیمت آن در بازار ایران با بازار جهانی، نظارت های سازمان غذا و دارو بر زنجیره تامین هوشمندسازی و تشدید شده است.