تایید انتخاب رؤسای ۷ دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش آنی غذا، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد: در جلسه ۴۹ کمیته تعیین رؤسای دانشگاه ها، حکم هفت نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور به تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، در جلسه ۴۹ کمیته تعیین روسای دانشگاه ها با حضور آقایان دکتر عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، هفت نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تأیید انتخاب شدند.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه این جلسه از تایید انتخاب هفت نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور اطلاع داد.
به گزارش مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، دکتر عاملی ضمن آرزوی موفقیت برای افراد انتخاب شده خاطرنشان کرد: بر این اساس “دکتر جاسم محمدی” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایلام، “دکتر مهدی احمدی نژاد” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کرمان، “دکتر فریدون عبدالملکی” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کردستان، “دکتر کورش ساکی” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کاشان، “دکتر حسن ملکی زاده” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر، “دکتر سیدسعید موسوی میرزایی” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و “دکتر علی اصغر خیرخواه وکیل آباد” بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت انتخاب شدند.