داده های سازمان جهانی بهداشت آشكار ساخت؛ ۳ عامل تهدیدکننده بهداشت عمومی در شهرها

افزایش بار بیماری های غیرواگیر، خطر مداوم شیوع بیماری های عفونی و افزایش ریسک خشونت و صدمات، مهم ترین نگرانی های بهداشت عمومی در مناطق شهری در عصر حاضر هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بنابر آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بیشتر از ۵۵ درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند و همینطور پیشبینی می شود که این رقم تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۶۸ درصد افزایش یابد.
از طرفی تحقیقات نشان می دهد که حدودا ۴۰ درصد از ساکنان شهرها به خدمات بهداشتی مدیریت شده ی ایمن دسترسی ندارند و خیلی از آنها هم از آب شرب کافی محروم هستند.
در عین حال برپایه داده های به روز شده، حدود ۹۱ درصد از ساکنان مناطق شهری، هوای آلوده تنفس می کنند. سیستم های حمل و نقل شهری با طراحی ضعیف در خیلی از شهرهای پرجمعیت دنیا، طیفی از تهدیدات همچون صدمه های ترافیکی و جاده ای، آلودگی هوا و صوتی و همینطور موانعی برای فعالیت بدنی ایمن ایجاد می کنند که همگی منجر به سطوح بالاتری از بیماری ها و صدمه های غیرواگیر می شوند.
بنابر داده های سازمان جهانی بهداشت، کارشناسان پیشبینی می کنند که ادامه روند شهرنشینی منجر به تبدیل شدن شهرهای شلوغ به کانون انتقال بیماری همچون بیماری های قابل انتقال از حیوانات خواهد شد.
در بررسی این سازمان، این خطرات دسته بندی و با عنوان “تهدید سه گانه زندگی شهری” معرفی شده که شامل موارد زیر است:
بیماری های غیرواگیر مانند بیماری قلبی، آسم، سرطان و دیابت که به علت شرایط ناسالم زندگی و کار تشدید می شوند و همینطور فضای سبز ناکافی و نامناسب، آلودگی هایی مانند آلودگی صوتی، آب و خاک، کمبود فضا برای پیاده روی، دوچرخه سواری و….
به قول متخصصان، شیوع دیابت با چاقی و عدم تحرک فیزیکی در شهرهایی که فاقد زیرساخت مناسب حمل و نقل و پیاده روی/ دوچرخه سواری هستند، مرتبط می باشد. شهرنشینی همینطور با نرخ بالای افسردگی، اضطراب و بیماری روانی هم مرتبط می باشد.
صدمات (از جمله صدمه های ترافیکی جاده ای) و خشونت بین فردی که بخصوص کودکان، جوانان و افراد مسن را در نتیجه شرایط نامناسب کار و زندگی و فقدان حمل و نقل و زیرساخت ایمن تحت تاثیر قرار می دهد.
بیماری های عفونی هم در اماکن فقیرنشین و شلوغ بیشتر رشد می کنند و ارتباط نزدیکی با منازل نامناسب، بهداشت ضعیف و مدیریت نامطلوب زباله دارند.
به گزارش سایت اطلاع رسانی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، مدیریت ضعیف زباله های شهری سبب انتقال بیماری هایی مانند ویروس زیکا و ابولا می شود.

منبع: