مدیركل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت؛ ۵۳ درصد نوزادان ایرانی بدون شیرمادر تغذیه می کنند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اظهار داشت: تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماه نخست پس از تولد نوزاد در کشور به ۴۷٫۴ درصد رسیده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محمدرضا صایینی، در مراسم بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر که در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اضافه کرد: برمبنای تحقیقات ملی، تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور سال ۷۹ بیش از ۴۴.۱ درصد بود که در سال ۸۹ به ۵۳.۱ درصد و در سال ۹۶ به ۴۷.۴ درصد رسید. وی، درصد شهری تغذیه انحصاری با شیرمادر در سال ۹۶ را ۴۵.۹ و درصد روستایی تغذیه انحصاری با شیرمادر را ۵۰.۹ اعلام نمود و اظهار داشت: باید بتوانیم با مداخلات و برنامه هایی این درصد را به ۷۰ برسانیم. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان داشت: بیمارستان های دوستدار کودک سالم در کشور از ۱۱ بیمارستان در سال ۷۰ به ۵۶۸ بیمارستان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. صایینی اضافه کرد: در صورتیکه تمام ۱۰ اقدام لازم برای تبدیل یک بیمارستان به بیمارستان دوستدار کودک سالم صورت گیرد، برمبنای ارزیابی ها می توان ۸۵ درصد بیمارستان های کشور را به بیمارستان دوستدار کودک سالم تبدیل کرد.