افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری در مراکز خصوصی در انتظار تصویب شورای عالی بیمه

آنی غذا: معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری مراکز خصوصی در صورت تصویب شورای عالی بیمه آگاهی داد.
دکتر مهدی رضایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به این که در بسته خدمات بیمه ای درمان ناباروری تعریف شده ویزیت، خدمات دارو، آزمایشگاهی، تصویربرداری و… تا ۹۰ درصد در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه پایه است، اظهار داشت: البته بتازگی پیشنهاداتی هم مطرح گردیده است که ان شاءالله اگر پروسه تصویب آن در شورای عالی بیمه صورت گیرد درصدی از تعرفه های درمان ناباروری در بخش خصوصی و خیریه ها هم تحت پوشش بیمه خواهد آمد.
او افزود: تا حالا تعرفه بخش دولتی و عمومی در درمان ناباروری تا ۹۰ درصد تحت پوشش بود اما می خواهیم پوشش خودرا در سایر بخش ها هم گسترش دهیم.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار نمود: برمبنای مصوبات شورای عالی بیمه، چهار نوع تعرفه بیمه ای بسته به نوع مالکیت مراکز درمانی داریم؛ تعرفه مراکز دولتی، مراکز عمومی غیر دولتی، مراکز خیریه و مراکز خصوصی. با این حساب نمی توانیم در یک مرکز دولتی تعرفه بخش خصوصی را پرداخت نماییم. به عنوان مثال مرکز درمان ناباروری ابن سینا مالکیت عمومی غیردولتی دارد؛ یعنی طبق قانون باید خرید خدمت هم با این عنوان صورت گیرد و طبق قانون نمی توانیم از این مرکز تعرفه بخش خصوصی را خرید نماییم.
وی ادامه داد: خرید خدمت ما قبل از این بصورت راهبردی و خرید بسته خدمتی بود که باتوجه به افزایش قیمت برخی آیتم ها مانند تجهیزات پزشکی، این بخش ها را بصورت مجزا قیمت گذاری کردیم تا به مراکز درمان ناباروری کمک گردد. قسمتی از مشکلات در تغییر روش پرداخت، برطرف شده است اما بخشی هم وابسته به تعاریف قانونی می باشد که ما نمی توانیم نوع خرید خدمت خودرا تغییر دهیم.
رضایی درباره طرح پیشنهاداتی از قبیل شکل گیری صندوق های حمایتی در خود مراکز درمان ناباروری و اختصاص وجه مشخص به هر زوج نابارور از طرف مرکز درمانی، بیان کرد: چنین راهکارهایی باید از طرف قانون گذار پذیرفته شود. در هیچ جای دنیا چنین رسمی وجود ندارد و تامین مالی در زمینه سلامت از ۳ طریق دولت، بیمه یا مردم انجام می شود. با طرح چنین پیشنهاداتی کنترلی به وجود نمی آید و روش مرسومی در تامین منابع حوزه سلامت نیست. بیمه ساز و کار خاص خودرا دارد که کنترل شده است.
او درباره هزینه هر سیکل درمان ناباروری، اشاره کرد: در مراکز خصوصی میانگین پرداختی متفاوت می باشد اما در بخش دولتی میزان پرداختی از یک تا ۷ میلیون تومان متغیر است.

منبع: