ابزاری جدید برای مقابله با باکتری های سرطان زای معده

به گزارش آنی غذا خراسان رضوی هلیکوباکتر پیلوری (H. pylori)، باکتری ایجادکننده التهاب معده، زخم معده و سرطان معده حدود نیمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین شناسایی سریع عفونت ناشی از آن و انتخاب ترکیب مناسب از آنتی بیوتیک های نفوذپذیر بر آن ضروری می باشد. با این وجود، ابزارهای فعلی در شناسایی آن محدود هستند و بیشتر به این علت که هلیکوباکتر پیلوری به کندی رشد می کند و به سختی کشت می شود.
به گزارش فیز، محققان موسسه انرژی زیستی و فناوری فرآیندهای زیستی چینگدائو (QIBEBT) آکادمی علوم چین (CAS) و همکارانشان در لابراتوار ایالتی پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی، موسسه ملی کنترل و جلوگیری از بیماری های واگیردار چین (ICDC) و بیمارستان شهری چینگدائو، ابزار پزشکی به نام «رامانومتری آزمایش حساسیت ضد میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری» (CAST-R-HP) بوجود آورده اند که بعنوان یک ابزار جدید قدرتمند در تشخیص و درمان عفونت های هلیکوباکتر پیلوری نویدبخش است.
در مبارزه با هلیکوباکتر پیلوری، محققان و متخصصان مراقبت های بهداشتی به ابزارهایی نیاز دارند که برای شناسایی عامل بیماری زا و آزمایش های حساسیت ضد میکروبی، سریع، قابل اعتماد و حساس باشند، به همراه پروفایل جهش ژنومی که مکانیسم های مقاومت باکتری را نشان داده است.
روش های فعلی برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری و شناسایی آنتی بیوتیک های حساس برای درمان ریشه کنی، کشت باکتریایی و آزمایش حساسیت دارویی بر مبنای نمونه های آندوسکوپی مخاط معده است.
پروفسور ژانگ جیان ژونگ از لابراتوار ایالتی پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی چین، محقق ارشد این تحقیق اظهار داشت: آزمایش حساسیت ضد میکروبی مبتنی بر کشت فعلی بسیار کند است و به حداقل یک هفته زمان نیاز دارد.
این گروه نگاهی ابداع کرده است که قابلیت شناسایی سریع عامل بیماری زا، آزمایش های حساسیت ضد میکروبی مبتنی بر مهار متابولیسم و توالی یابی ژنوم کامل تک سلولی باکیفیت بالا را برای آشکارسازی مکانیسم های مقاومت ضد میکروبی دارد. روش آنان دقت بیشتر از ۹۸ درصدی عرضه کرد و در وضوح دقیق تک سلولی که به صورت مستقیم بر مبنای نمونه های بافت برداری کار می کند، موفق است.
فن آوری های اصلی، به نام را مانومتری کاوشگر آب سنگین و مرتب سازی و توالی یابی سلولی فعال شده با رامان، در ابزار را مانومتری آزمایش حساسیت ضد میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری (CAST-R-HP) یکپارچه شده اند.
ژو جیان، یکی دیگر از محققان ارشد پژوهش و مدیر مرکز تک سلولی QIBBT می گوید: استقلال کشت، سرعت، وضوح بالا و خروجی اطلاعات جامع، رامانومتری آزمایش حساسیت ضد میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری (CAST-R-HP) را بعنوان ابزاری قدرتمند برای تشخیص و درمان عفونت های هلیکوباکتر پیلوری کنونی با دقت تک سلولی نشان داده است.
با نگاهی به تحقیقات آینده، این گروه راه هایی را برای تسریع بیشتر رامانومتری آزمایش حساسیت ضد میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری (CAST-R-HP) بررسی خواهد نمود. بعنوان مثال، آنان تراشه مبتنی بر میکروسیال ها برای غنی سازی تعداد کمی از سلول ها که به صورت مستقیم از بافت آلوده به هلیکوباکتر پیلوری برداشته شده است را ارزیابی کرده و آنرا توسعه می دهند. این توسعه تراشه می تواند زمان برگشت آزمایش حساسیت ضد میکروبی مبتنی بر مهار متابولیک را از حدود سه روز به کمتر از ۲۴ ساعت کم کند.
لیو مین از مرکز تک سلولی QIBBT بیان نمود: گام بعدی ما ارزیابی کامل کارایی جریان کار همه آنتی بیوتیک های خط اول و دوم است که برای درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شوند.
ابزار این گروه تحقیقاتی همینطور می تواند برای ترسیم ناهمگنی هلیکوباکتر پیلوری در سطح ژنوم به کار گرفته شود.
ژو جیان اضافه کرد: با توانمندسازی تشخیص آزمایش حساسیت دارویی و ردیابی منبع مبتنی بر ژنوم کامل، رامانومتری آزمایش حساسیت ضد میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری (CAST-R-HP) نه تنها باید تجویز دقیق آنتی بیوتیک را برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری تسهیل کند بلکه خطر مقاومت دارویی در جمعیت عمومی انسانی را هم باید کم کند.
یافته های این تحقیق در ۱۸ ژوئن در مجله Clinical Chemistry منتشر گردید.

منبع: