در همایش مكمل های غذایی و رژیمی مطرح شد؛ ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

به گزارش آنی غذا عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گردش مالی بازار مکمل ها در کشور را طی سال قبل در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، مهدی پیرصالحی، در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، اظهار داشت: صنعت مکمل های غذایی و دارویی کشور، از دهه هشتاد توانست به سمت تولید مکمل های مورد نیاز کشور برود و از سال ۹۰ که ۲۰ درصد مکمل ها را تولید می کرد، امروز به ۱۰۰ درصد تولید مکمل های مورد نیاز کشور رسیده است. وی ادامه داد: آمارها نشان داده است که پارسال ۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در کشور بوده که پیشبینی می شود سهم این بازار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده باشد. زیرا، برخی شرکت ها، آمار خویش را عرضه نکرده اند. در ادامه، مهشید حائری زاده مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: توسعه و ترویج فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اصیل و مؤثر، در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد. وی ادامه داد: در سال ۹۵ تعداد شرکتهای دارای کد ثبت ۲۱۱ که هم اکنون به ۳۹۶ شرکت رسیده است. همچنین، در سال ۱۴۰۰، ۱۵۶ مورد گواهی صادرات فرآورده های طبیعی صادر گردیده است. حائری زاده افزود: سال سوم است که پایش فرآورده های تولید داخل را از سطح بازار انجام می دهیم. وی ادامه داد: تشدید نظارت بر روند تولید و بازار مصرف، یکی از برنامه های ما امسال است. حائری زاده اظهار داشت: تدوین و بازبینی دستورالعمل های اجرایی در جهت تسهیل گری و تولید اصیل، از دیگر برنامه های اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو امسال است. امیرحسین جمشیدی رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که گیاهان دارویی یکی از بزرگ ترین منابع بالقوه کشور هستند، اظهار داشت: در سه روز برگزاری همایش، به تازه های گیاهان دارویی خواهیم پرداخت. وی ادامه داد: مبحث فرآورده های سنتی در راه درمان برخی بیماری ها، از دیگر مباحث این همایش سه روزه خواهد بود.