در گفت وگو با آنی غذا اعلام شد افزایش آمار سیگاری ها در بحران کرونا

به گزارش آنی غذا رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علام پزشکی شهید بهشتی از افزایش مصرف دخانیات در دوران شیوع بیماری کرونا اطلاع داد.
دکتر غلامرضا حیدری همزمان با هفته سلامت در گفتگو با ایسنا در ارتباط با نقش مردم، مسئولین و سمن ها در کاهش و کنترل مصرف دخانیات اظهار داشت: پیش از بحران کرونا حدودا ۱۵ درصد افراد بالای ۱۵ سال جامعه مصرف دخانیات داشتند که این آمار در مردان حدود ۲۵ و در زنان حدود ۵ درصد بود؛ البته این اعداد در مورد مصرف قلیان متفاوت می باشد.
وی درباره آمار مصرف قلیان در کشور، اضافه کرد: در دوران پیش از کرونا حدود ۲۰ درصد مردان و زنان مصرف قلیان داشتند که بعضی از آنها سیگار را ترک کرده بودند، اما پس از کرونا به واسطه شرایطی که حکمفرما شد، خیلی از مصرف کنندگان ترک کرده هم مجدد سیگار را شروع کردند.
آمار استعمال سیگار و قلیان در زنان و مردان ایرانیرییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که به نظر می آید آمار مصرف دخانیات در دوران کرونا افرایش داشته است، اظهار داشت: هم اکنون حدود ۳۰ درصد مردان و ۱۰ درصد زنان مصرف سیگار دارند که درباره قلیان این عدد حدود ۳۰ درصد در هر ۲ جنس است.
سن شروع مصرف دخانیات در مردان و زنانحیدری درباره سن شروع مصرف دخانیات، به الگوی جهانی مصرف دخانیات اشاره نمود و اظهار داشت: به نظر می آید در دنیا، هر دهه مقدار سن مصرف دخانیات کم می شود. با عنایت به تحولات اجتماعی و در دسترس قرار گرفتن دخانیات در جامعه آخرین آمار نشان دهنده سن کمتر از ۱۵ سال در مردان و سن ۱۷ سال در زنان برای شروع مصرف دخانیات است.
تبعات «دخانیات» برای سلامتاو در ارتباط با بیماری های ناشی از مصرف دخانیات به ایسنا اظهار داشت: حدودا تمامی ارگان های بدن در اثر مصرف دخانیات گرفتار بیماری زایی می شوند و در واقع دخانیات تمامی ارگان های بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.
حیدری به آماری از بیماری های ناشی از دخانیات اشاره نمود و اظهار داشت: حدود ۷۵ درصد بیماری های ریوی، ۶۰ درصد بیماری های قلبی و بیشتر از ۵۰ درصد سرطان های همه اندام های بدن در ارتباط با مصرف دخانیات درگیر خواهند شد.
هزینه های پنهان دخانیاتوی همینطور در ادامه صحبت هایش درباره هزینه های سلامتی ناشی از مصرف دخانیات، به جنبه پنهان این هزینه ها اشاره نمود و اضافه کرد: در هر جامعه ای هزینه های پنهانی که مصرف دخانیات به آن جامعه تحمیل می کند ۴ تا ۱۰ برابر هزینه های خرید و مصرف دخانیات است.
حیدری در ادامه به هزینه های ناشی از مصرف دخانیات در ایران اشاره نمود و اظهار داشت: این رقم در جامعه ما به این شکل است که در ارتباط با بیماری هایی که به واسطه مصرف دخانیات حاصل می شود، بستری هایی در بیمارستان ها انجام می شود، عمل هایی صورت می گیرد، غیبت در کار که به واسطه بیمار شدن فرد حاصل می شود و بیمه هایی که برای افراد سیگاری از این طریق مصرف می شود؛ همه ضررهایی هستند که در جامعه به صورت هزینه های پنهان مصرف دخانیات لحاظ خواهند شد.
قانون مترقی «کنترل و مبارزه با دخانیات در ایران»حیدری در ادامه صحبت هایش درباره قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هم توضیح داد و اظهار داشت: قانون کنترل و مبارزه با دخانیات در ایران در خیلی از کشورها وجود ندارد و ما از این نظر مقداری از کشورهای دنیا جلوتر هستیم. این قانون از معاهده جهانی تولیدات دخانیات در ایران و ۱۸۰ کشور دیگر دنیا که عضو آن معاهده هستند، نشات می گیرد و شامل موارد متفاوتی است.
وی در ارتباط با اجرای مفاد این قانون اضافه کرد: مانند خیلی از موارد دیگر در قانون کم و کسری هایی وجود دارد و علاوه بر این که در قانون ذکر شده، اجرای موارد قانونی مقداری با سختی و مشکل رو به روست.
تصاویر هشداری که دیگر بازدارنده نیستندرییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به چند ماده در قانون مبارزه با دخانیات اشاره نمود و اظهار داشت: بعنوان مثال در یکی از مواد قانونی تعویض هر شش ماه یکبار تصاویر هشداردهنده روی پاکت های سیگار ذکر شده است، اما این اتفاق سال هاست که در کشور ما نیفتاده و همان تصاویر قدیمی که انتخاب شده بود، هنوز هست. بدین جهت آن تاثیرگذاری مورد نیاز در جامعه برای نخریدن سیگار صورت نمی گیرد.
مالیات ناچیز و افزایش مصرف دخانیات در کشوروی همینطور به مبحث مالیات بر دخانیات اشاره نمود و اظهار داشت: در کشور ما مالیات دخانیات خیلی کم است. همین مساله سبب افزایش مصرف دخانیات در جامعه می شود.
وی در ادامه در ارتباط با اجرای قانون کنترل و مبارزه با دخانیات اضافه کرد: این قانون حدود ۲ دهه قبل تصویب و پیشنهاد شده است و اما هنوز به شکل کامل اجرا نمی گردد و نیازمند به وجود آمدن هماهنگی های بین بخشی و درون سازمانی از راه دولت برای اجرای کامل آن است.
دخانیات عاملی برای کاهش قدرت باروری زنان و مردانحیدری در پاسخ به سوال ایسنا درباره تأثیر مصرف دخانیات در باروری هم اظهار داشت: این مطالعات قدیمی هستند و در مجموع این مطالعات نشان می دهند که مصرف دخانیات سبب کاهش قدرت باروری در زنان و مردان می شود.
حیدری در اینباره افزود: مصرف دخانیات به ۲ طریق کاهش باروری را به وجود می آورد؛ اول آنکه چرخه تخمک سازی در زنان را کاهش خواهد داد و دوم در مردان تعداد سلول های جنسی را کم می کند و از این طریق شانس بارور شدن در زوج را می کاهد.
وی همینطور به مبحث دود دسته دوم دخانیات اشاره نمود وگفت: حتی در معرض دود دخانیات قرار گرفتن یکی از والدین سبب می شود که به صورت غیرفعال این اثرات برای کاهش سلول های جنسی زن و مرد به وجود آید.”
او یکی از طریق های اولیه درمان زوج های نابارور را در صورت مصرف دخانیات، قطع مصرف در آنها اعلام نمود.
حیدری به آخرین مطالعات مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون استفاده از روش های جایگزین برای کاهش مصرف قلیان از اولویت های این مرکز تحقیقات است که روش های فرهنگی و اجتماعی جایگزین را پیدا کند.
وی در ارتباط با تکثر مصرف قلیان در جامعه اضافه کرد: مصرف قلیان در جامعه با این که به نظر می آید قانون منع مصرف یا منع عرضه قلیان وجود دارد، ولی کماکان علاوه بر استفاده، تقبیحی که باید در جامعه وجود داشته باشد برای سیگار وجود دارد ولی برای قلیان نیست و بر همین مبنا حتی خیلی از خانواده ها در کنار هم قلیان مصرف می کنند.
حیدری درباره مبحث روش های جایگزین توضیح داد: هم اکنون دستگاه جدیدی طراحی و اجرا شده است که به جای این که دخانیات به فرد برسد، اکسیژن و نیتروژن را مصرف می کند؛ به شکلی همان شکل قلیان را دارد و از این طریق اگر این روش موثر واقع شود، شاید جایگزین خوبی برای مصرف قلیان در جامعه به وجود آید.

منبع: