نخستین داروی کووید کودکان تاییدیه دریافت کرد

خراسان رضوی سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) تایید خویش را برای درمان کووید با وکلوری (Veklury) که به نام رمدسیویر هم شناخته می شود، گسترش داده است تا شامل بیماران ۲۸ روزه و بالاتر با وزن حداقل سه کیلوگرم شود.
به نقل از نیوز، سازمان غذا و داروی ایالات متحده، وکلوری را برای کودکان خردسالی که در بیمارستان بستری یا مبتلا به کووید-۱۹ خفیف تا متوسط هستند و در معرض خطر بالایی برای پیشرفت به کووید-۱۹ شدید قرار دارند، تایید کرده است.
این اقدام وکلوری را به نخستین درمان تایید شده کووید-۱۹ برای کودکان کمتر از ۱۲ سال تبدیل می کند. پیش از این وکلوری تنها برای درمان کووید- ۱۹ بزرگسالان و کودکان ۱۲ ساله و بالاتر که حداقل ۴۰ کیلوگرم وزن دارند، تایید شده بود.
پاتریزیا کاوازونی، مدیر مرکز ارزیابی و تحقیقات دارویی سازمان غذا و داروی ایالات متحده اظهار داشت: «از آنجاییکه کووید-۱۹ می تواند سبب بیماری شدید در کودکان شود که بعضی از آنها هم اکنون گزینه واکسیناسیون ندارند همچنان احتیاج به گزینه های درمانی ایمن و موثر کووید-۱۹ برای این جمعیت وجود دارد.»

منبع: