رئیس جمهور در بازدید از سازمان اورژانس كشور: حضور اورژانس در حوادث باید در کوتاه ترین زمان و مسئولانه باشد

به گزارش آنی غذا رئیس جمهور با تکیه بر این که اورژانس خط مقدم نظام درمانی و بهداشتی کشور است، تصریح کرد: حضور اورژانس در حوادث باید در کوتاه ترین زمان و به صورت موثر صورت گیرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از سازمان اورژانس کشور ضمن قدردانی از زحمات کارکنان اورژانس و کادر درمان کشور اظهار داشت: حضور اورژانس در حوادث باید در کوتاه ترین زمان و بصورت موثر صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از لطمه های بیشتر و افزایش تلفات، مردم از پشتیبانی اورژانس آسوده خاطر باشند.
رییس جمهور با اشاره به اهمیت حضور به هنگام و مسئولانه در بحران ها اظهار داشت: امکانات و تجهیزات در حوادث تعیین کننده است اما اگر انگیزه وجود نداشته باشد، با وجود امکانات و تجهیزات اتفاق خاصی نمی افتد و برای همین، انگیزه خدمت در افرادی که با سلامت و جان مردم سرو کار دارند همچون نیروهای اورژانس باید بالا باشد.
رئیسی اورژانس را خط مقدم نظام درمانی و بهداشتی کشور توصیف کرد و با تاکید بر پیش بینی و پیش گیری از سوانح اظهار داشت: حوادث همیشه مردم را ناراحت می کند اما در روزهای عید این ناراحتی بیشتر می شود.
رییس جمهور با اشاره به نقش موثر اورژانس در سلامت جامعه، اشاره کرد: هشدارهای اورژانس در مسائل مختلف موثر است پس این هشدارها در موارد نیاز باید از رسانه ملی بصورت فراگیر پخش شود.

منبع: