هفته ۱۰۶ همه گیری كووید ۱۹ در ایران؛ روند نزولی بستری های کرونا در عمده استان ها

به گزارش آنی غذا در هفته ۱۰۶ همه گیری کووید۱۹ در کشور، روند بستری های ناشی از این بیماری در عمده استان ها نزولی یا ایستاست، اما فوت همچنان در اغلب استانهای کشور روندی افزایشی داشته و در بعضی استان ها همچون تهران، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز افزایش بارز فوتی ها را در هفته اخیر شاهد بوده ایم.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بررسی هفتگی وضع موجود کرونا طی هفته اول اسفند ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۶ همه گیری کرونا در کشور، نشان داده است که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور در هفته اخیر ۷۵۸۰۸ نفر، تعداد بستری های جدید ۱۴۰۵۹ و تعداد موارد فوت شده جدید در هفته اخیر ۱۵۶۳ نفر بوده است.

مرور روند همه گیری در کلیه استانهای کشور در هفته ۱۰۶ اپیدمی کرونا
در ادامه می توانید روند همه گیری کووید ۱۹ در کلیه استانهای کشور را تا آخر هفته اول اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل هفته ۱۰۶ اپیدمی در کشور مشاهده کنید:

تهران

در استان تهران هم در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده جدید ۴۶۴۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۲۲۳۷ و تعداد فوتی ها طی هفته اخیر ۲۱۸ نفر بوده است.

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری نزولی بوده، اما فوت استان افزایش پیدا کرده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری و فوت افزایش پیدا کرده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر از متوسط کشور کمتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

چهارمحال بختیاری

موارد بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

ایلام

در هفته اخیر روند بستری نزولی شده و موارد فوت افزایش پیدا کرده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

سمنان

روند بستری کاهش و فوت استان افزایش پیدا کرده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روند نزولی پیدا کرده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

لرستان

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش پیدا کرده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده، اما میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته، اما فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مورتالیتی استان به حد متوسط کشور صعود کرده است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاسته شده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری ایستا شده و فوت استان کاسته شده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاسته شده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور کمتر شده است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاسته شده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ ومیر از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش، اما فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش، اما فوت استان افزایش پیدا کرده است. میزان بروز معادل متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش نشان داده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاسته شده است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

قزوین

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت کاسته شده است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

گلستان

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش پیدا کرده است. میزان بروز موارد بستری استان معادل متوسط کشور و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

اصفهان

در این هفته روند بستری کاسته شده و موارد فوت روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

خراسان رضوی

روند بستری نزولی بوده و موارد فوت افزایش نشان داده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر، اما میزان مرگ ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

فارس

در هفته اخیر موارد بستری استان کاسته شده و فوت استان روندی ایستا نشان داده است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاسته شده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا بوده، اما فوت استان افزایش پیدا کرده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش پیدا کرده است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر موارد مثبت بستری در ۲۷ استان کشور کاسته شده است. این درحالی است که موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۱۹ استان کشور افزایش پیدا کرده است.

منبع: