معاون سازمان بیمه سلامت اعلام كرد معافیت تمامی پناهندگان مبتلا به بیماریهای خاص از پرداخت فرانشیز بیمه

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این که این سازمان تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری لازم را در جهت بهره مندی پناهندگان معرفی شده از طرف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور فراهم نموده است، اظهار داشت: تمامی پناهندگان مبتلا به بیماری خاص از تمامی پروتکلهای درمانی و دارویی برخوردار بوده و از پرداخت فرانشیز نیز معاف هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مهدی رضایی درباب پوشش بیمه و ارائه خدمات به اتباع خارجی، بیان کرد: همانگونه که می دانید، از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۴ طی تفاهمنامه ای مقرر شد، اتباع و مهاجرین خارجی (پناهندگان) تبعه افغانستان و عراق ساکن ایران، بتوانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و از مزایای بسته جامع پایه بیمه سلامت کشور برخوردار شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان بیمه سلامت ایران تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری لازم را در جهت بهره مندی پناهندگان معرفی شده از طرف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دو گروه لطمه پذیر (پرداخت تمام حق بیمه توسط کمیساریای عالی پناهندگان) و غیر لطمه پذیر (پرداخت تمام حق بیمه توسط متقاضی) فراهم نمود.
رضایی افزود: در این چارچوب، تمامی پناهندگان مبتلا به بیماری خاص از قبیل هموفیلی، تالاسمی، بیماران دیالیزی (همودیالیز‏- صفاقی)، پیوند کلیه و MS نیز مانند بیماران خاص ایرانی از تمامی پروتکلهای درمانی و دارویی برخوردار بوده و از پرداخت فرانشیز نیز معاف هستند.
وی بیان کرد: علاوه بر این گروه با ابلاغ بخشنامه جزء۵ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و تخصیص اعتبارات مشمولین بخشنامه مزبور، در بودجه سنواتی سازمان در سال ۱۴۰۰، سازمان بیمه سلامت تعداد ۴۷ هزار نفر از افراد مقیم و پناهنده که از طرف وزارت کشور عرضه شدند را تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار داد.
بنابراعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، او در آخر اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت ایران با ارائه تسهیلات لازم در تعداد ۱۳۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت طرف قرارداد (کارگزاری) در سراسر کشور، امکان بهره مندی پناهندگان را در گرفتن پوشش بیمه پایه سلامت تسریع و تسهیل کرده است.