دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی: دانشجویان پزشکی ایرانی در اوکراین را نمی توانیم پذیرش نماییم

به گزارش آنی غذا دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به شرایط جنگی کشور اوکراین و وضعیتی که برای دانشجویان پزشکی ایرانی حاظر در این کشور پیش آمده است، اظهار داشت: ما ضمن این که نگران همه هموطنان عزیزمان در اوکراین هستیم و آرزوی سلامتی برای آنها داریم، ولی حقیقت این است که ما نمی توانیم آنها را در داخل دانشگاه های کشور و در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پذیرش نماییم، چون که اغلب این دانشجویان در این سه رشته پزشکی تحصیل می کنند و ما ظرفیتی برای تحصیل آنها در کشور نداریم.
دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به تصمیم وزارت بهداشت در مورد ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی شاغل در دانشگاه های اوکراین اظهار داشت: دانشگاه های اوکراین در رشته های علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نیستند و ما مصوبه ای هم در این وزارتخانه داریم که بر مبنای آن از سال ۲۰۱۹ انتقال دانشجویان علوم پزشکی به داخل کشور به طور کلی ممنوعست.
وی در ادامه اشاره کرد: با توجه به این که رشته های پرطرفدار یعنی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ما احتیاج به ظرفیت های مختلف دارند و ما باید ظرفیت های بیمارستانی، یونیت های دندانپزشکی و فیلدهای آموزشی خویش را برای این دانشجویان فراهم نماییم از سوی دیگر این دانشجویان با جان انسان ها سر و کار دارند به همین جهت نمی توانیم بدون توجه به این موارد مبادرت به پذیرش دانشجو نماییم. چون که کیفیت آموزش برای ما اهمیت دارد.
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با تاکید بر این که انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه های غیر معتبر و مراکزی که در فهرست اعتبار وزارت بهداشت نباشند صورت نخواهد گرفت، اظهار داشت: ما حتی از سال ۲۰۱۹ هم به طور کلی حتی از هیچ دانشگاه معتبری هم دانشجو به داخل انجام نمی دهیم.
دکتر حسن زاده اشاره کرد: دانشجویان ما که در اوکراین مشغول به تحصیل هستند تنها کاری که می توانند انجام بدهند این است که در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کشورهای دیگر تحصیل کنند و پس از تحصیل برای ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور اقدام نمایند و بعد از آن می توانند از آن مدرک در کشور استفاده کنند.
وی اشاره کرد: ما ضمن این که نگران همه هموطنان عزیزمان در اوکراین هستیم و آرزوی سلامتی برای آنها داریم، ولی حقیقت این است که ما نمی توانیم آنها را در داخل دانشگاه های کشور در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پذیرش نماییم، چون که اغلب این دانشجویان در این سه رشته پزشکی تحصیل می کنند و ما ظرفیتی برای تحصیل آنها در کشور نداریم.
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اضافه کرد: تنها کاری که وزارت بهداشت برای مساعدت با این دانشجویان می تواند انجام بدهد این است که یا در دانشگاه های معتبر وزارت بهداشت تحصیل و بعداً مدارک آنها ارزشیابی شود و یا این که اگر هم به داخل کشور آمدند مدارک خویش را همراه داشته باشند و برای تحصیل در رشته های کارشناسی درخواست بدهند تا ما پرونده آنها را بررسی نماییم.
وی در آخر اشاره کرد: اگر درصورتیکه دانشجویی در زمان اعزام در دانشگاه های اوکراین آن دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ما بوده باشد ما بر مبنای همان قوانین تصمیم می گیریم. بدین سبب ممنوعیت انتقال دانشجویان شامل کسانی خواهد شد که از سال ۲۰۱۹ اعزام شده باشند اما کسانی که پیش از آن اعزام شده باشند اگر شرایط بخشنامه ما را داشته باشند می توانند درخواست تحصیل در داخل را بدهند اما در وضعیت فعلی دانشگاه های اوکراین مورد تایید ما نیستند.

منبع: