علت بیشتر عوارض جانبی بعد از تزریق واکسن های کرونا

نتایج یک بررسی نشان داده است که بیشتر از ۶۰ درصد واکنش های نامطلوب بدن به واکسن های کووید-۱۹ امکان دارد تنها به علت فرآیندی معروف به اثر ˮنوسیبوˮ (انتظارات منفی بیمار در مورد روند درمان) باشد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، در یک مطالعه آزمایشگاهی جدید در بوستونِ آمریکا که با شرکت بیشتر از ۴۵ هزار بیمار انجام گرفت، مشخص شد: اغلب عوارض جانبی که افراد بعد از تزریق واکسن کووید-۱۹ تجربه کردند، ناشی از اثر نوسیبو بوده است و این اثر سبب می شود هنگامی که بیمار عوارض جانبی واکسن را پیش بینی می کند از این تأثیر رنج می برد، حتی اگر آن ماده بی اثر باشد.
اثر نوسیبو شبیه به تأثیر دارونما یا “پلاسیبو” است و زمانی اتفاق می افتد که بیمار عوارض جانبی منفی یک درمان را تجربه می کند چونکه از قبل انتظار آنرا دارد.
در این بررسی که در ایالات متحده انجام گرفت متخصصان دریافتند بیشتر از ۶۴ درصد عوارض جانبی واکسن امکان دارد به این نوع نگرانی ارتباط داشته باشد.
متخصصان اظهار داشتند: عوارض جانبی بعد از درمان با دارونما هم در تحقیقات تصادفی و کنترل شده رایج است. جمع آوری شواهد نظام مند در مورد واکنش های نوسیبو در آزمایش های واکسن سراسر جهان مهم می باشد چونکه نگرانی در مورد عوارض جانبی می تواند دلیلی برای تردید افراد نسبت به انجام واکسیناسیون باشد.
در این بررسی ۴۵ هزار و ۳۸۰ داوطلب حضور داشتند. از این تعداد به ۲۲ هزار و ۸۰۲ نفر واکسن واقعی و به ۲۲ هزار و ۵۷۸ نفر دارونما تزریق شد. بعد از نخستین تزریق، ۴۶.۳ درصد از بیماران گروه اول عوارض جانبی سیستمیک را گزارش کردند که کل بدن را تحت تأثیر قرار می داد و اغلب سردرد و خستگی بود. همینطور نسبت بیشتری از بیماران یعنی حدود ۶۶.۷ درصد، یک عارضه جانبی موضعی مانند درد یا ورم در محل تزریق را گزارش کردند.
اما بیمارانی که دارونما دریافت نمودند هم عوارض جانبی تجربه کردند بگونه ای که ۳۵.۲ درصد آنان گرفتار عوارض سیستمیک و ۱۶.۲ درصد عوارض موضعی داشتند.
این آمار در دُز دوم کاهش پیدا کرد و تعداد کمتری از بیماران گروه دوم عوارض جانبی گزارش کردند. اما برای دریافت کنندگان واکسن واقعی، عوارض جانبی افزایش پیدا کرد. به صورتی که ۶۱.۴ درصد از بیماران عوارض سیستمیک و ۷۲.۸ درصد عوارض موضعی را گزارش کردند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ساینس الرت، در مجموع، این بررسی نشان داد که ۵۲ درصد از عوارض جانبی بعد از تزریق دُز دوم به علت اثر نوسیبو بوده است.

پلاسیبو در مقابل نوسیبو
خیلی از افراد احیانا تابحال درباره اثر پلاسیبو بیشتر شنیده اند اما شاید با متضاد آن، تحت عنوان اثر نوسیبو کمتر آشنا باشند.
پلاسیبوها، داروها یا روش های درمانی هستند که شبیه درمان های واقعی به نظر می رسند اما درمان یا داروی واقعی نیستند.
اثر پلاسیبو زمانی اتفاق می افتد که یک پلاسیبو یا دارونما حال بیمار را بهتر می کند اما اثر نوسیبو وقتی اتفاق می افتد که دارونما، سبب بدتر شدن حال فرد می شود.

منبع: