استادیار دانشگاه علوم پزشكی ایران مطرح كرد؛ کدام نوزادان می توانند از بانک شیر مادران استفاده کنند

به گزارش آنی غذا استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: هر نوزادی که بهر دلیلی از شیر مادر محروم است، می تواند از بانک شیر مادران استفاده نماید.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، آرش بردبار، با اشاره به تاریخچه تأسیس بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی ایران، اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران باتوجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر، بانک شیر را در سال ۱۳۹۸ در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی ایجاد کرد تا شیرهای پاستوریزه و ایمن در اختیار نوزادان نارس بستری در بیمارستان های سطح شهر تهران قرار گیرد. همین طور خدمات سرپایی به نوزادان نیازمند شیر مادر هم ارائه شود. این فوق تخصص نوزادان اظهار نمود: در بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمات قابل توجهی همچون مشاوره شیردهی برای تمام مادران بستری و مراجعه کننده و آموزش شیر دوشی و جمع آوری شیر ارائه می شود. به گفته ی ایشان، در اختیار گذاشتن شیردوش برقی و دستی و ظروف جمع آوری شیر به مادران اهدا کننده، جمع آوری شیرهای اهدایی، غربالگری مادران اهدا کننده شیر و انجام آزمایشات سرولوژی و ایمونولوژی بطور رایگان برای مادران اهدا کننده (شامل هپاتیت و ایدز) از دیگر خدمات این مرکز است. بردبار اشاره کرد: پس از دریافت شیرهای اهدایی، آزمایشات میکروبیولوژی انجام و شیرهای اهدایی، پاستوریزه می شوند و در مرحله پس از شیرهای پاستوریزه، آزمایش کشت انجام می گیرد. وی اظهار داشت: هر نوزادی که بهر دلیلی از شیر مادر محروم است یا شیر مادر در دسترس نیست، می تواند از شیر اهدایی مادران دیگر که پاستوریزه شده در بانک شیر مادران موجود است، استفاده نماید. استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: تمام نوزادان بیمار و نارس بستری محروم از شیر مادر در بیمارستان، نوزادان پره مچور با وزن تولد پایین و نوزادان با بیماریهای متابولیک و گوارشی و نوزادان در خطر NEC می توانند، از ذخایر بانک شیر استفاده کنند. وی با بیان این نکته که شیرهای اهدایی در سطح شهر تهران از درب منازل مادران اهدا کننده شیر به همراه Cold boxجمع آوری می شود، اضافه کرد: در نظر داریم برای بسط مرکز بانک شیر، گروه حمایتی و آموزشی برای مادران اهدا کننده شیر را تشکیل دهیم و پیج بانک شیر مادر برای پشتیبانی از مادران اهدا کننده و معرفی عملکرد بانک شیر در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی ایجاد نماییم. بردبار اشاره کرد: پژوهش های کاربردی مختلفی در این راستا انجام گرفته که می توان به مقایسه وزن گیری و بررسی اندکس های رشدی در نوزادان بستری در مرکز اکبر آبادی و سن تغذیه با شیر مادر و شیر بانک در مقایسه با شیرخواران تحت تغذیه با شیر خشک اشاره نمود. وی، مهم ترین برنامه عملیاتی را حرکت به سمت تجاری سازی محصول با گسترش و افزایش ظرفیت جمع آوری شیرهای اهدایی و افزایش ظرفیت پاستوریزاسیون برشمرد و اضافه کرد: استفاده از دانش و تجارب شرکت های پخش مواد غذایی فعال در حوزه پخش کشوری و حتی ظرفیت صادراتی از دیگر اهداف ما دراین زمینه است. بردبار، استفاده از ظرفیت رسانه ها را برای فرهنگ سازی عموم جامعه و افزایش آگاهی مردم درباب مزایای استفاده از شیر مادر را ضروری دانست و اضافه کرد: انتظار می رود بیش از گذشته حمایت های مالی برای توسعه بانک شیر صورت گیرد. همین طور حمایت های مادی و معنوی از مادران اهدا کننده شیر و تقویت فرهنگ اهدا برای مساعدت با نوزادان نارس مورد توجه قرار گیرد.

منبع: