آماده باش بیمارستان ها برای موج ششم کرونا

به گزارش آنی غذا وزیر بهداشت با اعلان اینکه تمهیدات لازم برای موج ششم کرونا در کشور دیده شده است، اظهار داشت: امیدواریم با واکسیناسیون زیادی که انجام شده و با رعایتی که مردم می کنند، موج بعدی نسبت به موج قبل سبکتر باشد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بهرام عین اللهی اظهار داشت: برای موج ششم کرونا هم تمهیدات لازم را انجام داده ایم و هم بیمارستان هایمان درحال آماده باش هستند.
وی اضافه کرد: همین طور پرسنل، پزشکان، پرستاران و کمیته های علمی درحال آمادگی هستند و با تجربیاتی که از گذشته داشتیم نگرانی از نظر درمان وجود ندارد.
عین اللهی اشاره کرد: امیدواریم با واکسیناسیون زیادی که انجام شده و رعایتی که مردم می کنند موج بعدی نسبت به موج قبلی سبک تر باشد.

منبع: