عوارض و مالیات كالاها و اقدامات لطمه رسان سلامت در سال ۱۴۰۰ تصویب گردید

آنی غذا: درصد عوارض و مالیات کالاها و اقدامات لطمه رسان سلامت در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور تعیین و تصویب گردید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، اولین نشست کارگروه تعیین مالیات و عوارض بر کالاها و اقدامات لطمه رسان به سلامت در سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛ کارشناسان گروه هماهنگی سیاست های بخش سلامت، نمایندگان تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.
به گزارش وبدا، برمبنای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳، هرگونه تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد.
در ابتدای هر سال کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد عوارض بر خدمات، اقدامات و کالاهای لطمه رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف را تعیین و ابلاغ می نماید.
در اولین نشست کارگروه تعیین مالیات و عوارض بر کالاها و اقدامات لطمه رسان به سلامت که در سال ۱۴۰۰ برگزار شد، بعد از بحث و تبادل نظر پیرامون تعیین مالیات و عوارض بر کالاها و اقدامات لطمه رسان به سلامت، برمبنای تصمیم نمایندگان وزارتخانه های یاد شده و سازمان برنامه و بودجه، درصد عوارض یاد شده برای سال ۱۴۰۰ تعیین و به تصویب رسید.
شایان ذکر است برمبنای قانون، در صورت گرفتن عوارض تعیین مالیات و عوارض بر کالاها و اقدامات لطمه رسان به سلامت، ۱۰۰ در صد مبلغ وصولی بعد از واریز به خزانه و مبادله موافقت نامه بصورت درآمد، هزینه در اختیار دستگاه های اجرائی مربوطه قرار می گیرد.

منبع: