آغاز تحقیقات پلیس برزیل روی تخلفات احتمالی در توزیع واكسن كرونا

به گزارش آنی غذا بنابر گزارش ها در چند شهر برزیل برخی افراد یا گروه های سودجو در برنامه تزریق واکسن کرونا تخلف کرده و گفته می شود خیلی از افرادی که واکسن کافی دریافت نکرده اند به دادگستری شکایت برده اند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بنا به گزارش های پراکنده ای که با تصاویر ویدیویی همراه بوده در بعضی از شهرهای برزیل در عرضه واکسن کرونا به شهروندان تقلب شده است.
این رویداد خشم خیلی از شهروندان را برانگیخته که در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده یافته است.
گفته می شود بعضی از افرادی که کار تزریق واکسن را به عهده داشتند از تزریق کامل و درست دوز واکسن خودداری کرده اند. این گمان وجود دارد که آنها مقداری از داروی واکسن را برای فروش غیرقانونی یا برای خویشان و نزدیکان خود نگاه داشته اند.
در ریودوژانیرو، پلیس درباره تقلبات و تخلفات احتمالی مشغول تحقیق است.
در بین کشورهای جهان برزیل از کشورهایی ست که به شدت از ویروس کرونا صدمه دیده است.
به گزارش دویچه وله، بنا به گزارش های دانشگاه جانز هاپکینز در برزیل تابحال بیشتر از ۲۵۰هزار نفر بر اثر پاندمی کرونا جان خویش را از دست داده اند.

منبع: