در دیدار با وزیر بهداشت صورت گرفت تاكید آیت الله العظمی جوادی آملی بر تبعیت از علم

آنی غذا: قم مرجع تقلید شیعیان بر لزوم تبعیت همگانی از علوم بعنوان یکی ازمسایل اساسی دین تاکید نمود.
آیت الله العظمی جوادی بامداد امروز در دیدار با دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه، اظهار داشت: پیروی ازدستورات علمی از مسائل اساسی دین است
وی با تقدیر از اقدامات وزارت بهداشت در مقابله با کرونا اضافه کرد: باید از کوشش های یک ساله تیم درمان و جامعه پزشکی برای مهار و درمان ویروس کرونا قدردانی نمود. این تلاش ها بطور قطع در نزد خداوند ماجور هست و اجر بزرگ و اجر عظیم برای آنها در نظر گرفته می شود.
وی یادآورشد: همه ما موظفیم درباب مسائلی که از طرف جامعه علمی کشور مطرح می شود توجه داشته و دیگران را نیز به رعایت این مسائل تشویق نماییم.
این مرجع تقلید گسترش علوم پزشکی را به سبب وجود بیماریها دانست و تصریح کرد: وجود ویروس کرونا جامعه پزشکی و جامعه علمی ما را پویاتر و فعال تر کرده و دانشمندان ما امروز توانستند در زمینه درمان این بیماری موثر بوده و برای تولید واکسن جزو نخستین ها در دنیا باشند.

منبع: