رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت تاكید كرد؛ مردم باید به سمت مصرف مرغ سایز بروند

رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، بر لزوم ترویج فرهنگ مصرف مرغ سایز در کشور تاکید نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، علی دل پیشه، در یکصد و دومین نشست کارگروه تخصصی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی که با مبحث «ارتقای سلامت مرغ سایز» برگزار شد، با تکیه بر ضرورت آموزش و فرهنگسازی در مورد مصرف مرغ سایز، اظهار داشت: به منظور ارتقای سلامت جامعه، باید تمهیداتی در مورد فرهنگسازی مصرف مرغ های سایز و کوچک تر صورت گیرد. او همینطور بر ضرورت فعال سازی کمیته فنی «ارتقای سلامت محصولات غذایی با منشا دامی در زنجیره تأمین، تولید و واردات» به منظور پیگیری مبحث تا حصول نتیجه، تصریح کرد.تاکید بر تولید مرغ سایزدر این جلسه، ضمن تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه، مشخص شد که احیای مرغ لاین ایرانی آرین و در نتیجه آن، افزایش تولید مرغ سایز (وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم)، به علت سالم تر بودن، از اولویت های امنیت و ایمنی غذایی جامعه است. این نشست با عنایت به وظیفه دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در هماهنگی و تسهیل همکاریهای بین بخشی در اجرای سیاست ها و برنامه های مشترک، با حضور صاحبنظران برای ارتقای سلامت محصولات غذایی با منشا دامی در زنجیره تأمین، تولید و واردات و بخصوص مبحث سلامت مرغ سایز، برگزار گردید.

منبع: