مبتلا شدن و مرگ ومیر بالای كرونا در كشور

به گزارش آنی غذا طبق اعلام كمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، در هفته منتهی به ۹ آبان ماه، موارد مبتلا شدن و مرگ ومیر كرونا در كشور بالا و روند بیماری هم صعودی بوده است.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، در محاسبات روند، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد جدید روزانه مبتلایان بستری و مرگ وارد آنالیز می شود همینطور دسته بندی استان ها بر مبنای میزان بروز در آخرین هفته انجام می گیرد و نمودار بر مبنای تغییرات موارد مبتلا شدن و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته قبل خواهد بود.

برای محاسبه روند تغییرات مبتلا شدن و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش مبتلا شدن و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل به روش زیر محاسبه شد:

تعداد موارد روز قبل − تعداد موارد ثبت شده امروز، تقسیم بر تعداد موارد روز قبل، ضربدر ۱۰۰.

در نهایت، تغییر روند مبتلا شدن و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی

برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی در هفته گذشته موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

– در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشی دارد.

– در مواردی که شاخص تغییر روند مبتلا شدن نزولی، ولی شاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

– در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم است. باید توجه داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر است.

– در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند نزولی دارد.

منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و مبتلا شدن از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده است و تغییرات ناهمگن روند شاخصهای مبتلا شدن و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل بهتر را در ایام بعد و با داده های درست تر می توان عرضه داد. ناسازگاری در داده ها به علل مختلفی می تواند رخ دهد. همچون علل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود تلفیقی از چند الگوی اپیدمی در استان (شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر)، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش

استان ها بر مبنای میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل بر طبق این شاخص ها، احتمالی و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور عرضه کنند.

تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۹ آبـان ماه

موارد مبتلا شدن و مرگ ومیر در کشور بالا و روند هم صعودی بوده است. در ۱۰ استان سمنان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، کرمان، مازندران، تهران، گیلان، فارس و گلستان روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. در هشت استان همدان، مرکزی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، هرمزگان روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده شد. در هشت استان قم، آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان روند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است. به نظر می آید دو استان یزد و خراسان جنوبی اخیراً یک پیک را پشت سر گذاشته ند. در سه استان لرستان، ایلام و آذربایجان غربی ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.

کرونا در جهان۷

تعداد موارد جدید مبتلا شدن به کرونا در جهان به ترتیب در ایام ۷ آبان ماه ۴۴۰ هزار و ۶۰۹ نفر، ۸ آبان ماه ۴۸۰ هزار و ۱۰۷ و در روز ۹ آبان ماه ۵۱۸ هزار و ۸۰۳ نفر بوده است.

همچنین ۱۵ کشور اول از نظر مبتلا شدن به کرونا در جدول زیر آمده اند. کشورهای آمریکا، هند و برزیل به ترتیب رتبه اول تا سوم مبتلا شدن به کرونا را در جهان دارا هستند. ایران هم در رتبه چهاردهم از نظر مبتلا شدن به کووید-۱۹ قرار دارد.

میزان مرگ ومیر جهانی ناشی از مبتلا شدن به کووید-۱۹ در قاره آسیا چقدر است؟

خصوصیت مهم یک بیماری عفونی، به خصوص یک عامل بیماری زای جدید مانند SARS-COV-۲ شدت آن است که با میزان توانایی آن در ایجاد مرگ سنجیده می شود. میزان مرگ ومیر به ما کمک می نماید تا جمعیت های در معرض خطر را شناسایی و کیفیت مراقبت های بهداشتی را ارزیابی نماییم.

برای ارزیابی نتایج کشنده بیماری دو شاخص مهم بررسی می شود؛ نخستین شاخص، میزان مرگ ومیر ناشی از عفونت (IFR) است که میزان مرگ ومیر در میان افراد آلوده را تخمین می زند. شاخص دوم نسبت مرگ ومیر بیماران (CFR) است که نسبت مرگ ومیر را در میان بیماران علامت دار و تایید شده تخمین می زند. برای اندازه گیری دقیق شاخصهای مرگ ومیر باید یک تصویر کامل از تعداد عفونت ها و مرگ های ناشی از آن وجود داشته باشد. با عنایت به این که در بیماری های عفونی مانند کووید -۱۹ دسترسی به آمار دقیق مبتلایان و کشته شدگان به دلایلی نظیر وجود بخش قابل توجهی از مبتلایان در شکل های بدون علامت یا کم علامت میسر نیست، برای برآورد شاخصهای مورد نظر از مدلهای برآورد احتمالی استفاده شده است.

در جدول زیر میزان مرگ ومیر به تعداد کل موارد با استفاده از توزین واریانس معکوس با اثر ثابت در فاصله اطمینان ۹۵ درصد در کشورهای قاره آسیا متاآنالیز و برآورد شده است.

کشورهایی که کمتر از ۱۰۰۰ مورد مرگ دارند، از این تحلیل مستثنی هستند. در این متاآنالیز، میزان مرگ ومیر ناشی از عفونت در قاره آسیا ۰.۱۶ درصد برآورد شده است. همانطور که مشاهده می کنید میزان مرگ ومیر به صورت قابل توجهی در کشورها متفاوت می باشد. این تفاوت می تواند علل متفاوتی داشته باشد که به بعضی از آنها اشاره می شود. تعداد موارد شناسایی شده با آزمایش، به صورت قابل توجهی در هر کشور متفاوت می باشد که یکی از علل آن سیاست های انجام آزمایش است. به صورت مثال در بعضی کشورها فقط افراد با بیماری شدید مورد آزمایش قرار می گیرند. امکان دارد تأخیر بین شروع علایم و مرگ وجود داشته باشد که می تواند منجر به دست کم گرفتن CFR شود. امکان دارد عوامل زمینه ای دیگری در آن کشور وجود داشته باشد که میزان مرگ ومیر را زیاد می کند مانند عفونت همزمان، مراقبت های بهداشتی ناکافی، خصوصیات جمعیتی بیماران بعنوان مثال بالابودن بیماران. امکان دارد به علت بالا بودن میزان سیگار کشیدن یا بیماری های زمینه ای در یک کشور، موارد فوتی افزایش یابد. تفاوت در نحوه انتساب مرگ به ویروس کرونا هم یکی از علل اصلی تفاوت در گزارش مرگ ناشی از کووید- ۱۹ است. مرگ با بیماری (همراهی) همان مرگ از بیماری (علت) نیست.