تایید چند آزمایش جدید تشخیص سرطان در ایالات متحده

سازمان غذا و داروی آمریكا انجام نوعی آزمایش خون برای شناسایی ده ها نوع از جهش ژنتیكی انواع سرطان ها و همینطور نمونه برداری خونی جهت بررسی بیشتر از ۳۰۰ ژن در رابطه با بیماری سرطان را تائید كرده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، این نهاد همینطور اجازه انجام نوعی آزمایش دیگر را که به پزشکان در تشخیص نوعی سرطان ریه و تجویز داروی «اوسیمرتینیب» (osimertinib) کمک می نماید، صادر کرده است.
تائید استفاده از این آزمایش ها در حالی صورت گرفت که تحقیقات دانشمندان جهت استفاده از آزمایش خون و نمونه برداری خونی در جهت بهبود تشخیص نوع سرطان بیماران و تصمیم گیری بهتر برای درمان آنها طی سال های اخیر در جریان بود.
آزمایش های جدید به پزشکان امکان می دهد که با استفاده از نمونه برداری خونی، از نمونه برداری از توده های سرطانی که اغلب دشواری های خاص خویش را دارد، اجتناب کنند. پزشکان با کمک این آزمایش های جدید که از آنها بعنوان «نمونه برداری های مایع» (liquid biopsies) یاد شده است، می توانند ژن هایی را که از توده های سرطانی به داخل خون بیماران راه یافته است، شناسایی کنند.
این روش بخصوص در مواردی که توده های سرطانی در داخل یکی از اندام ها شکل گرفته است، کاربرد خواهد شد. پزشکان با کمک این نوع نمونه برداری ها خواهند توانست از نمونه برداری بافتی که الان صورت می گیرد اجتناب کنند. دسترسی به توده های سرطانی برای نمونه برداری بافتی در بعضی موارد می تواند دشوار باشد.
به گزارش یورونیوز، دانشمندان آمریکایی همینطور تاکید می کنند که هدف آزمایش های جدید تنها تشخیص بهترین نوع درمان و دارو برای بیمار نیست بلکه آنها امیدوارند که با کمک این آزمایش ها شمار بیمارانی که ابتلایشان به سرطان در مراحل اولیه بیماری مشخص می شود افزایش یابد.

منبع: