وزیر بهداشت خبر داد تشكیل اتاق فكر مشترك وزارت بهداشت و مجلس

وزیر بهداشت از تشكیل اتاق فكری مشترك با نمایندگان مجلس جهت بررسی مسائل و راهكارهای آنان در حوزه های مربوطه اطلاع داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی که برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان انجام شد، اظهار داشت: امروز در جهت دلسوزی و نگرانی هایی که عزیزان نماینده از جهت خیز کرونا داشتند در خدمت دوستان نماینده در کمیسیون بودیم و به سوالات آنان پاسخ دادیم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: خوشبختانه ارتباط ما با همدلی و تعامل و… همراه می باشد و موارد به جا و درستی هم در این جلسات عنوان شد که ما هم برای رفع نگرانی ها توشیحاتی را دادیم. همینطور بنا شد در جلساتی مشترک بعنوان اتاق فکر اگر راهکارهایی در این مورد وجود داشت، به ما بگویند و ما هم همراهی خواهیم کرد.

منبع: