معاون وزیر بهداشت با انتقاد از مسافرت های بین استانی مردم: اگر كرونا را كنترل نكنیم در فصول سرد با بحران مواجه می شویم

معاون درمان وزیربهداشت لزوم برنامه ریزی مدون برای كنترل كرونا را خواستار شد و اظهار داشت: اگر چنانچه در این بازه زمانی نتوانیم این ویروس را كنترل نماییم اساسا در فصول سرد سال با بحران های جدی تر مواجه خواهیم شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، پنج شنبه ۱۲ تیرماه جلسه ستاد عملیات مدیریت ویروس کرونا در تهران با حضور دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علیرضا زالی فرمانده این ستاد، روسا و معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران انجام شد.
دکتر جان بابایی ضمن ابراز نگرانی از افزایش مبتلایان به کرونا در کشوراظهار کرد: شرایط پایدار اپیدمی در هیچ استانی از کشور وجود ندارد و باید تدابیر کنترل این بیماری به روز رسانی شود.
وی ضمن انتقاد ازمسافرت های بین استانی از طرف مردم اشاره کرد: مادامیکه رفتارهای پرخطر و در ادامه آن نادیده گرفتن اصول بهداشتی وجود داشته باشد رسیدن به ثبات و کنترل کووید ۱۹ کاری نا ممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود.
معاون درمان وزیربهداشت ارائه راهکارهای اجرایی و راهبردی را برای گذر از شرایط بحرانی کشور در مقابله با کووید ۱۹ را مود تاکید قرار داد و اظهار داشت: باید تلاش نماییم با استفاده بهینه از منابع موجود سلامت شهروندان را تامین و تضمین نماییم.
دکتر جان بابایی لزوم برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت را از طرف مسئولان برای کنترل کرونا را خواستا شدو اظهار داشت: اگر چنانچه دربازه زمانی کنونی نتوانیم این ویروس را کنترل نماییم اساسا در فصول سرد سال با بحران های جدی تر مواجه خواهیم شد.
وی ارائه راهکارهای اجرایی و راهبردی را برای گذر از شرایط بحرانی کشور در مقابله با کووید ۱۹ مود تاکید قرار داد و اضافه کرد: باید تلاش نماییم با استفاده بهینه از منابع موجود سلامت شهروندان را تامین نماییم.
دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران نیز در این نشست همسو شدن سیاستگذاری ها مبتنی بر مواضع وزارت بهداشت را از طرف مسئولان حوزه درمان مورد تاکید قرار داد و اظهار نمود: باید برای ریشه کنی کرونا مدیران ضمن همگرایی و تعامل بیشتر تصمیماتی را همسو و هماهنگ با سیاست های کشوری و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی کنند.
وی با اشاره به این که نشاندار کردن بیمارستانهای کرونایی می تواند راهکار موثری برای خدمت رسانی باکیفت تر به مردم و کاهش بارمراجعان باشد اشاره کرد: برای دست یابی به این مهم باید از تمامی ظرفیت های درمان بهره ببریم.
دکتر زالی اختصاص چند مرکز جنرال پرتوان به ارائه خدمات به سایر بیماران غیر از کرونا را نیز مورد تاکید قرار داد.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران با اشاره به این که طبق تحقیقاتی که در چین صورت گرفته درصد بالایی از مبتلاشدن به کرونا در بیمارستانها اتفاق می افتد، تفکیک بخش های بیمارستانی از ورودی ها تاسایر مراحل بستری و درمان را ضروری ذکر کرد.
ایشان سپس لزوم تامین وسایل حفاظتی اعم ماسک، الکل، دستکش، گان و سایرملزومات پیشگیری کننده از کرونا را در بخش های بیمارستانی تصریح کرد و ارائه راهکاری اساسی برای تفکیک و جداسازی واقعی بیماران در تمامی مراحل درمان را خواهان شد.
توسعه بخش های مراقب ویژه یکی دیگر از مواردی بود که دکتر زالی مورد تاکید قرار دادو اضافه کرد: باید برای توسعه این بخش ها ظرفیت سازی شود.
دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این جلسه تامین تجهیزات و توجه بیش از پیش به نیاز های کادر درمان و بطور کلی نیروی انسانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار نمود: در شرایط سخت کرونایی تامین نیازهای نیروهایی که در خط مقابله با کرونا تلاش می کنند لزوم دارد.
وی با اشاره به این که نیروی انسانی سرمایه های اصلی بیمارستانها هستند، تقویت ساختارها را برای ارائه خدمات بهینه به کادر بهداشت و درمان خواهان شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه تامین منابع برای تکمیل پروژه های نزدیک بهره برداری بیمارستانی و تقویت مراکز بهداشت را مورد تاکید قرار داد.
دکتر رسول کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این جلسه لزوم تامین متمرکز منابع و بهره برداری پروژه های بیمارستانی بیش از ۷۰ درصد را خواهان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، وی با تاکید برضرورت تقویت مراکز ۱۶ ساعته، نقاهتگاهها و جذب و بکارگیری نیروهای داوطب سلامت اظهار داشت: بی شک اولویت کاری حوزه بهداشت و درمان کشور، سلامت مردم و جامعه است.