دومین محموله كمك های پزشكی ایرانیان مقیم و موسسات ژاپنی به ایران

آنی غذا: دومین محموله كمك های مردمی اهدایی توسط تعدادی از ایرانیان مقیم ژاپن، وارد ایران شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دومین محموله کمک های مردمی اهدایی توسط تعدادی از ایرانیان مقیم و موسسات ژاپنی به تعداد ۲۷ کارتن تجهیزات پزشکی، به ایران ارسال شد.

منبع: