دندانپزشكی از مشاغل پرخطر در اپیدمی كرونا

به گزارش آنی غذا دبیر كمیته مشورتی تخصصی دندانپزشكی ستاد كرونا تصریح كرد: بنا به پیشنهاد كمیته مشورتی ستاد كرونا، دندانپزشكی جزو حرف پرخطر در اپیدمی كرونا طبقه بندی شده و براین اساس وزارت بهداشت مراتب را به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و از آنجا به بانك مركزی وزارت اقتصاد دارائی منعكس كرده است و امیدواریم تسهیلات لازم برای مطب های دندانپزشكی در این خصوص اختصاص پیدا كند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دکتر بهزاد هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به جلسه کمیته مشورتی تخصصی دندانپزشکی ستاد کرونا بر پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت درباب اعمال دندانپزشکی ضروری و اورژانس در شرایط اپیدمی کرونا اصرار کرد.

وی ادامه داد: باتوجه به مفاد دستورالعمل ابلاغی در صورتی که مراکز دندانپزشکی شامل خصوصی و دولتی مفاد دستورالعمل اجرایی ابلاغی از جانب معاونت وزارت بهداشت که بر طبق نظر کمیته مشورتی تهیه گردیده است را اجرا نمایند، انجام کارهای اورژانس و ضروری در کلیه مراکز دندانپزشکی امکان پذیر است و در مناطقی که توسط مقامات ذی ربط منطقه سفید اعلام خواهد شد انجام اعمال الکتیو با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.
دبیر کمیته مشورتی تخصصی دندانپزشکی ستاد کرونا تصریح کرد: تصمیم ثبت نام در سامانه Salamat.gov.ir بر طبق تصمیم ستاد کرونا بمنظور ارتباط مستمر با تمامی دندانپزشکان جهت اطلاع رسانی و ابلاغ دستورالعمل و همین طور سایر موارد در رابطه با مدیریت اپیدمی کرونا عملیاتی خواهد شد و تمامی دندانپزشکانی که تمایل به فعالیت دارند می بایستی در آن خود اظهاری نمایند.

بنابر اعلام وبدا، هوشمند اشاره کرد: در توافق بعمل آمده با اداره کل تجهیزات پزشکی مقرر شد با همکاری جامعه دندانپزشکی، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بر طبق برآورد بعمل آمده به صورت غیرحضوری در اختیار دندانپزشکان سراسر کشور قرار گیرد. همین طور در رابطه با دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور دستورالعملی جهت بازگشایی تدوین گردیده تا به محض دستور رسمی شروع بکار از طرف ستاد ملی کرونا ابلاغ و عملیاتی خواهد شد و در این راستا با توافق بعمل آمده مقرر گردید اقلام حفاظت شخصی مورد نیاز بوسیله اداره کل تجهیزات و دانشگاهها در اختیار دانشکده ها قرار گیرد.
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ضمن تقدیر و تشکر از جامعه خدوم دندانپزشکی که در اپیدمی کرونا در مراکز درمانی به ارائه خدمت می پردازند، اضافه کرد: بمنظور آموزش همگانی جهت مراجعین به مراکز درمانی دندانپزشکی، پمفلتها و پوسترهای آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.