ادارات، كلینیك ها و داروخانه ها زیر ذره بین بازرسان بهداشت

آنی غذا: قم ادارات، كلینك ها و داروخانه ها در قم زیر ذره بین بازرسان بهداشت قم قراردارند.
به گزارش آنی غذا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۱۰ مورد بازدید از واحدها انجام شد که طی آن ۵ صنف متخلف پلمپ، ۴ مورد قلیان سرا تعطیل و ۳۸۸ مورد اخطار صادر شد.
وی ادامه داد: باتوجه به ضرورت ثبت در سامانه ادارات، کنترل حدودا کار تمامی ادارات جهت ثبت نام به انتها رسید و بازدید برخی از کارخانجات وصنایع جهت اجرای کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: پایش و نظارت بر کارهای معاونت غذا و دارو و ثبت نام و اجرای دستورالعمل ها در داروخانه ها نیز انجام شد.
وی اظهار داشت: در همین راستا بازدید و نظارت بر مراکز درمانی و بیمارستان ها، مراکز خدمات جامع سلامت، درمانگاه ها و کلنیک ها و نیز مراکز روستایی، نظارت بر رعایت اصول پیش گیری از کرونا در گاراژهای بازیافت زباله، پیگیری جهت ثبت سامانه و ستاندن کد رهگیری در شرکت های شهرک شکوهیه همچون کارهای روز گذشته کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی بود.

منبع: