ویدئو

آنی غذا: به سبب انتشار ویروس كرونا، بجای رژه نیروهای مسلح كه هر سال در روز ۲۹ فروردین به مناسبت روز ارتش برگزار می شد، امسال مراسم «رژه خدمت» در مركز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی برگزار و بعد از آن برنامه های «ارسال تجهیزات بهداشتی و رفع آلودگی» و «كمك های مؤمنانه» اجرا شد. این برنامه در مناطق مختلف تهران همچون محدوده راه آهن، ترمینال جنوب، شوش و سرای سالمندان، محدوده افسریه، پیروزی، مهرآباد و میدان رسالت به اجرا درآمد.
تصویربردار: اسماعیل گلرخ، امید ابراهیمی

منبع: