ثبت نام ۴۸۵ هزارنفر در طرح غربالگری قم

آنی غذا: قم معاون دانشگاه علوم پزشكی استان قم، از ثبت نام ۴۸۵هزار نفر در طرح غربالگری كرونا در قم خبرداد.
به گزارش آنی غذا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی استان قم، دكتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی استان در گفت گویی اظهاركرد: تا به این لحظه ۴۸۵ هزار نفر از مردم قم در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام كرده اند.
وی اضافه كرد: از این تعداد ۴۸ هزار و ۸۹۳ نفر نیازمند پیگیری و ۱۱ هزار ۷۶۳ نفر نیز نیاز به پیگیری فوری داشتند كه در مدت زمان كمتر از ۲۴ ساعت با آنها تماس گرفته و پیگیری های لازم انجام میشود.
محبی افزود: تا بدین لحظه ۸۸/۷۵ در
معاون دانشگاه علوم پزشكی قم بیان كرد: صد از پیگیری های فوری موردنیاز كه توسط سامانه خودارزیابی گزارش شده، توسط مراقبین سلامت انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر این ۹۹۰ هزار و ۶۶۲ نفر از ساكنین شهر قم نیز به صورت فعال توسط مراقبین سلامت غربالگری و در سامانه سیب ثبت شده اند. به عبارت دیگر میتوان گفت ۷۴/۲۶ درصد از جمعیت استان و ۶۷/۰۶ درصد از خانوارها تا این لحظه مورد غربالگری كرونا قرار گرفته اند.
وی در پایان بیان كرد: از همشهریان می خواهیم كه در این سامانه ثبت نام كرده و در امتداد مبارزه با این ویروس كمك تیم های بهداشتی باشند.

منبع: