عروسی زوج پزشك قمی در بیمارستان گذشت

به گزارش آنی غذا قم زوج پزشك قمی شب عروسی خویش را برای درمان بیماران كرونایی در بیمارستان گذراندند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا دو دانشجوی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی قم كه قرار بود شب گذشته مراسم عروسی خویش را جشن بگیرند، در لباس خدمت به بیماران مبتلا به كرونا در بیمارستان ماندند.
این زوج پزشك قمی این روزها در كنار دیگر پزشكان و پرستاران در حال خدمات رسانی و ریشه كنی ویروس كرونا هستند.
گفتنی است، در این روزها گروه های مختلف جهادی در علوم پزشكی، نهادهای فعال دانشجویی و حوزوی و نهادهای انقلابی همچون بسیج و سپاه پیگیری مقابله با این ویروس در سطح استان هستند.