درخواست زالی از وزارت نیرو برای مساعدت در پرداخت قبوض آب و برق

به گزارش آنی غذا فرمانده عملیات مدیریت كرونا در كلان شهر تهران خواهان مساعدت وزارت نیرو در مورد نحوه پرداخت انشعاب آب و برق مصرفی از جانب مشتركان شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دكتر علیرضا زالی طی نامه ای به مهندس رضا اردكانیان وزیر نیرو با اشاره به شرایط خاص كشور و كلان شهر تهران پیشنهاداتی را برای رفاه حال مشتركان بیان كرد و خواهان همكاری این وزارتخانه با شهروندان شد.
وی در این نامه با اشاره به تعطیلی بعضی از كسب و كار ها، مدارس، سازمانها و اداره ها و در نتیجه افزایش میزان مصرف آب و برق، پیشنهاداتی را درمورد نحوه پرداخت انشعاب آب و برق ارائه كرد و به منظور رفاه حال همشهریان خواهان مساعدت این وزارتخانه با شهروندان درمورد پرداخت انشعاب آب و برق مصرفی در شرایط خاص فعلی و انتشار كرونا شد.