معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اعلام كرد اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت

به گزارش آنی غذا معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اظهار داشت: نتیجه آزمون استخدامی متمركز با هدف جذب ده هزار نیرو در دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور انتشار یافته است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر وبدا، سیدكامل تقوی نژاد با اشاره به اینكه داوطلبانی كه كارنامه قبولی آنها صادر شده، از روز دوشنبه با مراجعه به سایت دانشگاه یا دانشكده موردنظر، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی خودرا كسب كنند، اضافه كرد: از آنجایی كه پذیرش نهایی شركت كنندگان به میزان ظرفیت مجوزهای استخدامی به ترتیب بالاترین نمره كتبی در شغل محل های فاقد مصاحبه و بالاترین نمره كتبی و مصاحبه در شغل محل های دارای مصاحبه، صورت گرفته، باتوجه به وضعیت كنونی كشور و شیوع بیماری كرونا و عدم امكان بازگشت حضوری معترضین به دانشگاه های علوم پزشكی، افرادی كه اعتراض دارند، می توانند بوسیله تلفن های اعلام شده در سایت دانشگاه ها، اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینكه افراد پذیرش شده باید در زمان های مشخص شده نسبت به تكمیل پرونده استخدامی و گزینش اقدام نمایند، اشاره كرد: باتوجه به نیاز شدید برخی دانشگاه های علوم پزشكی به نیروی انسانی، این مجوز برای دانشگاه های مربوطه صادر شده تا نسبت به عقد قرارداد ۸۹ روزه تا زمان انجام مراحل گزینش و سایر پروسه های استخدامی اقدام نمایند.
گفتنی است، آزمون استخدامی وزارت بهداشت در تاریخ ۳۰ آبان سال جاری با هدف جذب ۱۰ هزار نیرو به صورت همزمان در كشور انجام شد.

منبع: