بختیار: باید همه بخش های كشور در مقابله با كرونا به میدان بیایند

به گزارش آنی غذا رئیس فراكسیون پاسخگوی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد كه با عنایت به جدیت این بیماری باید همه بخش های دولت و سایر اركان نظام از قبیل نیروهای مسلح وارد عرصه شده تا این ویروس ریشه كن شود.
علی بختیار در گفتگو با ایسنا با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری به منظور تغییر رئیس ستاد مقابله با كرونا بیان نمود: باتوجه به اهمیت این بیماری رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان هم بر این نظر بودند كه رئیس جمهور باید ریاست این ستاد را برعهده بگیرد.
ایشان در ادامه اظهار نمود: باتوجه به جدیت این بیماری باید همه بخش های دولت و سایر اركان نظام از قبیل نیروهای مسلح وارد عرصه شده تا این ویروس ریشه كن شود. تمام افرادی حقیقی و حقوقی كه كاری از دستشان برمی آید باید به میدان آمده و منتظر مسئولیتی نباشند. مقابله با این ویروس همكاری همه بخش های كشور را می طلبد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خاطرنشان كرد: رهبری هم تاكید داشتند كه رئیس جمهور ریاست این ستاد را بر عهده گرفته و با سرعت بیشتری با بهره گیری از ظرفیت های بخش های مختلف كشور در مقابله با این ویروس پیش رفته تا از این شرایط خارج شویم.
ایشان در ادامه تصریح كرد: یكی از اقدامات ضروری تعطیلی بخش های اداری كشور است. اگر این تعطیلی صورت نگیرد ما نمی توانیم به سرعت به شرایط عادی بازگردیم. مأموریت تمام بخش ها باید روشن شود و هر بخش باید در چهارچوب وظایف تعیین شده پیش رود. ان شاءالله با تدبیر رهبری ستاد مقابله با كرونا جدی تر و فعال تر به كار خود ادامه می دهد تا این ویروس ریشه كن شود.